Wat hebben we bereikt?

Beeld: Arend-Jan Wonink

D66 heeft de afgelopen vier jaar gewerkt aan een groener, inclusiever en leefbaarder Groningen. De volgende vier jaar willen we hiermee verder.

Onze gemeente kent geen zwakke scholen meer, het Forum Groningen is opgeleverd en de hondenbelasting is afgeschaft. Wij hebben hiervoor gezorgd, en wij zorgen graag voor nog meer positieve verandering en vooruitgang in onze gemeente.

Doe je mee? Stem dan 14, 15 en 16 maart op D66.

Onderwijs

 • Sinds 2018 kent onze gemeente geen zwakke scholen meer. 
 • Alle peuters in Groningen krijgen twee dagen voor en vroegschoolse educatie, omdat de ongelijkheid al in de jongste jaren begint. 
 • We hebben het Onderwijspact gesloten: een unieke samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen op breed niveau, niet alleen bestuurlijk.

Cultuur en inclusie

 • De oplevering van het Forum Groningen
 • Geïnvesteerd in de vernieuwing van het culturele aanbod en Talentontwikkeling. 
 • Gezorgd voor meer muziek in de klas en meer ruimte voor amateurkunst.
 • Een nieuw onderkomen voor Vrijdag en de verbouwing van het Scheepvaartmuseum tot historisch museum.
 • We zetten koers op een nieuw cultuurcentrum ter vervanging van de Oosterpoort in het Spoorkwartier 
 • Er komt op ons verzoek een onderzoek naar het Groningse slavernijverleden, waarna we zouden kunnen besluiten excuses aan te bieden.

Beeld: D66

Welzijn

 • Rookvrije generatie op de agenda gezet: bijgedragen aan rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen. 
 • Bed, Bad, Brood en Begeleiding geboden aan ongedocumenteerden, wat heeft geleid dat onze aanpak een landelijk model is geworden
 • Alle mensen met een bijstandsuitkering zijn uitgenodigd voor een gesprek om samen te kijken wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen.
 • Project Kansen voor alle kinderen: extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede

Sport

 • Het Gronings Sportakkoord is getekend door meer dan honderd partners van sport- en beweegclubs, lokale sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen. 
 • Mede door inzet van D66 worden er nu plannen gemaakt voor extra sporthallen in Groningen. 
 • Dankzij D66 komt er een mountainbikeroute bij het Eemskanaal.

Democratie en financiën

 • De hondenbelasting is afgeschaft.
 • Vijf experimenten met nieuwe vormen van democratie en gebiedsgericht werken.
 • De ontwikkeling van het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie.
 • Met de pilot Omgekeerde Right to Challenge maakt de gemeente inzichtelijk wat ze doet in een wijk en daagt ze bewoners uit om mee te denken hoe dit beter kan.
 • Inwoners hebben toegang gekregen die ze nodig hebben om de gemeente te kunnen uitdagen (right to challenge) en om burgerbegrotingen op te stellen.
 • Bewoners hebben meer zeggenschap gekregen over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp.

Beeld: Isa Peters

Ruimtelijke ordening en wonen

 • Nieuwe plannen voor grootschalige nieuwbouw op Suikerzijde, in De Held 3, de Eemskanaalzone en Meerstad zitten in de pijplijn.
 • Er is afgesproken dat er veel meer betaalbare nieuwbouw voor het middensegment moet komen.
 • Er is een meerderheid gevonden om plannen te maken voor een Campus op Zernike

Mobiliteit

 • D66 Groningen heeft de Lelylijn in het verkiezingsprogramma geamendeerd
 • Uitwerking nieuwe mobiliteitsvisie met focus op meer leefruimte en het duurzaam ontsluiten van populaire woonplekken.
 • Via motie klimaatadaptatie is een boost gegeven aan groen, biodiversiteit en duurzaam bouwen.
 • De Diepenring wordt uitgebouwd tot groene recreatiezone.
 • We hebben meer doorfietsroutes laten aanleggen en we geven fietsers en voetgangers de ruimte in de binnenstad.
 • Er komt een groene verbinding tussen de Oosterpoort en Groningen-Zuid op de nieuwe ring: het Zuiderpark

Beeld: Arend-Jan Wonink

Energie en klimaat

 • We hebben de eerste elektrische en waterstofbussen in Groningen gerealiseerd en per 2020 rijden alle bussen op de hoofdlijnen elektrisch.
 • Met de geplande molens bij Roodehaan en het zonnepark Lageland hebben we een fors deel van onze energiedoelen al bereikt.
 • Er is financiering geregeld voor een isolatieprogramma voor huishoudens, mede om energiearmoede tegen te gaan.

Herinrichting binnenstad

 • Een investeringsagenda voor de complete binnenstad, van Diepenring tot Zuiderdiep en van Westerhaven tot Schuitendiep.
 • Minder verkeer waardoor het voetgangersgebied met 20% wordt vergroot.
 • Na jaren van discussie is het ons gelukt om de renovatie van het Raadhuisplein in Haren te realiseren met ruimte voor de lokale detailhandel.

Beeld: Arend-Jan Wonink

Economie en arbeidsmarkt

 • Groningen is uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie in 2020-2021.
 • Ondernemers ondersteund tijdens de Coronaperiode met financiële bijdragen en lokale initiatieven.
 • Er komt meer ruimte voor terrassen.
 • Verbinden van Werk en Inkomen met Economische Zaken door middel van inzet Skills paspoort waarmee competenties werkenden en werkzoekenden duidelijk worden voor een volgende loopbaanstap