Kies voor schone energie

Begin met besparen door te isoleren

Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bedrijven en instellingen, huiseigenaren en woningbouwcorporaties kunnen besparen op energie door woningen en gebouwen beter te isoleren. Hier valt nog veel winst te halen. Daarom roepen we de gemeente om het isoleren van woningen en gebouwen te stimuleren. Iedereen moet mee kunnen doen, ook woningeigenaren met een kleine beurs.

Samen met kennisinstellingen kunnen we onderzoeken zien welke maatregelen bijdragen aan het besparen van energie in huis, in de straat, op het werk en in het dorp of de wijk. Maatregelen die betaalbaar zijn voor iedereen en die ook echt iets opleveren in de portemonnee. De gemeente kan hierbij zelf het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen beter te isoleren en energie duurzaam in te kopen. Ook kan de gemeente meer voorlichting geven en ondersteuning bieden aan woningeigenaren met een smalle beurs, zodat ook zij hun huis kunnen verduurzamen.

Op termijn overstappen op gasloos wonen

We willen af van het Groningse gas en daarom is het essentieel dat we op termijn overstappen op gasloos wonen. Zo willen we dat nieuwbouw gasloos en zoveel mogelijk energieneutraal plaatsvindt. Het gasloos maken van bestaande woningen is lastiger, omdat lang niet alle huizen daarvoor geschikt zijn. Mensen weten vaak ook niet goed hoeveel deze overstap gaat kosten en wat de alternatieven zijn.

Het draagvlak is daardoor niet groot. Verder zien we dat mensen in de problemen raken door de stijgende energieprijzen. Wij willen deze situatie tegengaan. Daarom leggen we de focus eerst op toegankelijke manieren om energie te besparen door middel van isolatie en door schone energie op te wekken. Pas daarna kunnen we de omslag naar gasloos wonen maken en daarvoor is het essentieel dat de gevolgen voor inwoners glashelder zijn en er ook echt draagvlak voor bestaat.

Meer schone energie opwekken

Voor het opwekken van schone energie kijken we het eerst naar zonnepanelen op daken waarvan we er steeds meer zien binnen onze gemeente. Een goede ontwikkeling die we graag willen voortzetten. Zo vragen we de gemeente om zelf het goede voorbeeld te geven door meer panelen op de eigen gebouwen te leggen. Ook willen we dat de gemeente het gebruik van daken voor zonne-energie door vastgoed-eigenaren en particulieren zoveel mogelijk stimuleert.

Verder vragen we de gemeente om initiatieven van energiecoöperaties die inwoners zelf opzetten te ondersteunen. Stimuleer huurdersorganisaties om zelf met initiatieven te komen voor dergelijke coöperaties. Denk daarbij ook aan boeren en landeigenaren: ook zij kunnen bijdragen aan de energietransitie door bijvoorbeeld windmolens op hun land te plaatsen of hun daken ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. Het plannen van windparken en zonneparken moet uiteraard vanaf het begin worden besproken met de direct omwonenden. Zij hebben het recht om als eerste van de lokale opwek te profiteren. Leg ook vooraf vast dat windmolens en zonneweides op afstand worden gepland van dorpskernen en woonwijken en de groene ruimte er omheen groen blijft.

Ga door met investeren in duurzaam vervoer

Een essentieel onderdeel van de energietransitie is de overgang van benzine, diesel en gas naar elektriciteit. Om het elektrisch rijden te bevorderen zijn er meer laadpalen nodig in de gemeente en dan bij voorkeur publieke laadpalen op zonne-energie: palen voor auto’s, maar ook voor elektrische scooters en e-bikes. We willen dat mensen zonder eigen oprit gemakkelijk een laadpunt kunnen regelen als zij een elektrische auto aanschaffen.

Verder staan we open voor experimenten met duurzame vormen van logistiek. Daarbij moeten we wel letten op de inpassing in de omgeving. Het is niet de bedoeling dat straten, trottoirs en fietspaden worden geblokkeerd door elektrische scooters, bakfietsen en busjes van nieuwe bezorgdiensten.