Binnenstad en dorpen.

Eén ongedeelde binnenstad

Onze binnenstad floreert als nooit tevoren. Amper leegstand, meer groen en meer ruimte voor de voetganger en de fiets. We zien al langer hoe de functie van de binnenstad verandert: steeds vaker komen bezoekers voor een langer verblijf, niet alleen om een middag te winkelen of een nacht uit te gaan. Dit betekent dat de gemeente nog meer moet inzetten op het verhogen van de verblijfskwaliteit.

We willen dat er met de komst van het Forum en de Nieuwe Markt één grote binnenstad ontstaat, van de Westerhaven tot en met het Kattendiep en van het nieuwe stationsgebied tot en met het Noorderplantsoen. Een verruimde binnenstad waardoor meer mensen er kunnen wonen en kunnen genieten van de dynamiek die er heerst. Door te snoeien in de ruimte voor bussen en auto’s creëren we nog meer ruimte voor groen, bezoekers én ondernemers.

Doorgaan met grote projecten

We gaan volop door met projecten die we voor de binnenstad hebben gepland, zoals de nieuwe inrichting van de Grote Markt met groen en water en breiden we het voetgangersgebied uit naar de noordkant van de binnenstad.

Meer in het algemeen willen we bestemmingsplannen flexibel kunnen aanpassen als winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad daar behoefte aan hebben. We moeten meegaan met de tijd en veranderingen faciliteren. Maar altijd wel met oog op de verhoudingen tussen mens, groen en ruimte.

Zet vaart achter de aanpassing van de Diepenring

Dankzij een motie van D66 is de gemeente begonnen om de Diepenring op een andere manier in te richten: niet als parkeerplaats maar als een aantrekkelijk, levendig gebied. Parkeerplaatsen maken plaats voor groen, bankjes, terrasjes, speeltoestellen of een boulevard.

Dudok aan het Water is een goed voorbeeld van een project dat beter gebruik maakt van het water, waardoor de een integraal onderdeel wordt van de binnenstad. Wat D66 betreft, mag het allemaal sneller en voortvarender gebeuren, zodat we een mooie connectie maken tussen Diepenring en Noorderplantsoen. Ook langs de kades van de Noorderhaven wil D66 meer maken voor verblijfsfuncties en groen en minder voor auto’s.

Maak de binnenstad en de dorpsharten woonvriendelijk en autoluw

Een centrum met alleen maar horeca, winkels en kantoren is geen levendig geheel. Wij willen in alle centra binnen onze gemeente de woonfunctie versterken. Als er meer mensen in de binnenstad en het dorpshart wonen, en dan niet alleen studenten, maar ook gezinnen, alleenstaanden en ouderen, verandert de sfeer aanzienlijk. Dan is er sprake van levendigheid op alle uren van de dag en dit bevordert ook het gevoel van veiligheid.

Om met name de binnenstad aantrekkelijker te maken, willen we meer groen aanleggen en openbare ontmoetingsplaatsen realiseren. Zorg voor bankjes, beschutte speelplaatsen en natuurlijk fonteinen op de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Verder willen we het autoverkeer zo veel mogelijk uitbannen in de binnenstad en in de dorpsharten. Geef ruimte aan voetgangers en fietsers en bied voldoende parkeermogelijkheden op loopafstand.

Voor mensen die slecht ter been zijn moeten milieuvriendelijke, bij voorkeur elektrische transportmiddelen komen. Verder wil D66 meer aandacht in de openbare ruimte voor een logische ordening in bijvoorbeeld uitstallingen, (fiets)parkeren en terrassen. Bij een toegankelijke binnenstad en prettig dorpshart horen ook schone, veilige, openbare toiletten en aandacht voor belijning, rubbertegels en stoepranden. Toegankelijkheid moet in onze hele gemeente de norm worden.

 Hoofdstation als entree van de stad

In de loop van 2022 hebben we een totaal vernieuwd stationsgebied, dat bezoekers aan Groningen welkom heet in de stad. Mede op initiatief van D66 wordt het hele gebied aangepakt. Zo ontstaat een prachtig verblijfsgebied, waar niet alleen mensen aankomen en vertrekken, maar ook kunnen wonen en recreëren.

Daarom willen we dat er meer horeca-, woon- en winkelvoorzieningen komen met een bijzondere functie voor het nieuwe muziekcentrum. Bezoekers moeten een warm gevoel krijgen als ze aankomen en op weg gaan naar de stad. We benadrukken nogmaals dat gebied ook duurzaam en groen moet worden, met voldoende plaatsen voor het parkeren van fietsen en elektrische auto’s.

Veilige en toegankelijke openbare ruimte

In onze hele gemeente moeten we aandacht besteden aan hoe we de openbare ruimte inrichten. We willen dat iedereen zich er thuis kan voelen en veilig over straat kan gaan. Om dat te bereiken is het van belang om bij de ontwikkeling van de openbare ruimte in wijken, dorpen en binnenstad goed na te denken over de sociale veiligheid.

Uit tal van onderzoeken is gebleken dat gebieden waar sprake is van functiemenging prettiger zijn om in te vertoeven dan plekken waar alleen kantoren, bedrijfspanden en winkels aanwezig zijn. Vooral na sluitingstijd geven homogene gebieden zonder woonfunctie veel mensen een onveilig gevoel. Wij zijn voor het zoveel mogelijk mengen van wonen en werken, winkelen en recreëren.  Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden en het renoveren van bestaande locaties in onze hele gemeente moet dit uitgangspunt wat ons betreft altijd voorop staan.

Hortus en Biotoop behouden en versterken

De gemeente is bezig om de grond aan te kopen waar nu de Hortus en de Biotoop van Haren gevestigd zijn. In de Biotoop is een bloeiende broedplaats ontwikkeld, waar ondernemers en kunstenaars prachtige activiteiten ontwikkelen. In de Hortus is een levendige vrijwilligersclub actief. D66 wil dit prachtige, cultuurhistorische gebied graag behouden voor de toekomst.

Daarom willen we dat de gemeente na aankoop van de grond een toekomstbestendig plan maakt voor dit gebied met behoud van de cultuurhistorische rijkdom. Zo was de Chinese Tuin ooit een geschenk van China aan de gemeente Groningen. Wij zien graag dat deze tuin, die uniek is in de wereld, in de oude glorie wordt hersteld en als publieke voorziening wordt teruggegeven aan de inwoners van de gemeente.

Wat betreft de Biotoop zien we graag dat de broedplaats die er nu is gevestigd wordt gecombineerd met de ontwikkeling van de ruimte met de bouw van woningen met nadruk op woonvoorzieningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Wat betreft de Hortus willen we in samenspraak en samenwerking met de huidige vrijwilligers de mogelijkheden voor recreatie, natuurbeleving en natuuronderwijs verder vergroten.