De digitale samenleving

Beeld: Arend-Jan Wonink

Digitalisering bepaalt meer dan ooit onze samenleving. Door digitalisering kunnen we vrijer zijn in hoe we leven en werken. De digitale transformatie is onmisbaar om klimaatverandering aan te pakken en zorg betaalbaar te houden. Ook is een snelle digitale transformatie van het bedrijfsleven een absolute voorwaarde voor een slagvaardige en wendbare economie.

In het onderwijs en op de werkvloer moeten we digitale vaardigheden opbouwen op een toegankelijk manier. Tegelijkertijd moeten we de schaduwkanten van digitalisering, zoals datalekken en privacy-schendingen beteugelen. Wij willen volle kracht vooruit, op beide fronten. De technologie moet in dienst staan van mensen, op een te verantwoorden wijze.

Wat wil D66 concreet?

 • Blijf investeren in digitale veiligheid en de bestrijding van cybercrime.
 • Ontwikkel een samenhangende tech-visie met aandacht voor digitale vormen van democratie.
 • Blijf fysieke en online communicatie inzetten om alle inwoners goed te informeren.
 • Zorg ervoor dat alle digitale producten van de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen en vrij zijn algoritmes die risicoprofielen gebruiken.
 • Alle inwoners meten hun eigen online burgerdossier kunnen inzien.
 • Richt een onafhankelijke ethische commissie op die nieuwe technologieën toetst op bescherming van privacy en voorkomen van discriminatie met ook inwoners en externe experts als deelnemers.
 • Publiceer een algoritmeregister waarin alle relevante algoritmische toepassingen in de gemeentelijke dienstverlening worden uitgelegd.
 • Doe onderzoek naar de huidige ICT-systemen die de gemeente Groningen gebruikt en zoek uit welke algoritmes nu al worden met het oog op privacy en discriminatie.

Dit hebben we bereikt

 • Er is een pilot uitgevoerd waarbij inwoners hun persoonlijke online burgerdossier konden inzien.
 • Er is een reeks open data beschikbaar gesteld op een nieuw portaal.
 • Het online participatieplatform de Stem van Groningen is live.