Woordvoering Broedplaatsen

Biotoop Haren Beeld: Jim Lo-A-Njoe

Afgelopen week werd aan de raad het beleidskader voor broedplaatsen gepresenteerd. Hierin vertelt het college wat hun plannen zijn om broedplaatsen en ateliers in onze gemeente te behouden en verder te ontwikkelen. Lees hier wat raadslid Maria Martinez Doubiani van de plannen vindt.

Kunst & Cultuur staat aan de basis van onze samenleving. Het verbindt, inspireert en daagt ons uit om uit onze bubbel te stappen. Creatieve werkruimtes, broedplaatsen, atelierruimtes zijn voor de samenleving, regio en stad van belang en ook voor de creatieve makers. 

Als we de City of Talent willen zijn, vinden wij dat we talent ook een nest moeten bieden om te kunnen broeden en daarna hun vleugels kunnen uitslaan zoals trekvogels. 

Voorzitter

Onze fractie is al jaren een van de aanjagers en voorvechters voor het behoud van rafelranden, creatieve broedplaatsen en atelierruimtes. Wij zijn daarom ook blij dat dit op de agenda staat en we hopen dat we niet lang hoeven te wachten op het beleid en de uitvoering. Wij kunnen ons vinden in de hoofdlijnen die het college heeft uitgezet.

Echter vinden wij het wel belangrijk dat de locaties die een permanent karakter voor broedplaatsen krijgen, het concept van tijdelijk gebruik behouden blijft. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk qua vormgeving dat het in goede samenwerking gaat met de sector, waarbij we helder zijn over afspraken. Maar ook helderheid over zaken als verduurzaming, want dat is ook een punt waar deze locaties tegen aanlopen. 

De wethouder noemde het al, deze hoofdlijnen en ambities daar hebben we geld voor nodig. En dit hoeft niet alleen overheidsgelden te zijn, dus wij zouden graag zien wat betreft de financiering dat naar alternatieve mogelijkheden samenwerkingen wordt gekeken. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden, alleen nog de puzzels te leggen.