Maak niet alleen een uitzondering voor bakkers, geef alle ondernemers de ruimte geven om open te gaan op zondagochtend

Beeld: Dagblad van het Noorden

De gemeenteraad Groningen bespreekt woensdag de mogelijkheden voor zondagochtendopeningen van bakkers. Tom Rustebiel, Mirte Goodijk en Ietje Jacobs pleiten ervoor om ondernemers in de binnenstad de ruimte te geven.

De Groningse binnenstad bruist. We hebben amper leegstand en met de aanpak van Grote Markt en omgeving worden we nóg aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Maar ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, is een lastig verhaal in Groningen.

De Groningse gemeenteraad spreekt deze week over de zondagsopeningen. Directe aanleiding is het verbod op de verkoop van broodjes op zondagochtend door een bakker in de Brugstraat. Een handhaver sommeerde hem te stoppen met de verkoop, op straffe van een boete.

Wrang, want bakkers met een horecavergunning aan de overkant van de straat mogen wél broodjes verkopen op zondagochtend.

Ouderwetse winkeltijdenverordening

In Groningen, de stad zonder sluitingstijden, is nog een ouderwetse winkeltijdenverordening van kracht. Om 6.30 uur de kroeg uit rollen is prima, vervolgens op een terras crashen om te ontbijten ook. Maar een broodje halen bij de bakker zou de zondagsrust wél verstoren.

Duizenden Groningers steunen middels een petitie de getroffen ondernemer en 86 procent van de lezers van Dagblad van het Noorden via een poll ook. Het college heeft naar aanleiding van deze casus en politieke vragen de raad een aantal opties geschetst om uit deze impasse te komen.

Deze komen neer op: het beleid zo laten, een uitzondering maken voor bakkers óf alle ondernemers de ruimte geven om open te gaan op zondagochtend. De vereniging van binnenstadsondernemers, de GCC, is voorstander van die laatste optie. Het voorkomt grensgevallen en is helder voor klant en ondernemer. Naar het zich laat aanzien, zullen lang niet alle ondernemers gebruik maken van deze optie.

Vrijheid om te ondernemen

De zondagsrust zal er dus niet door verstoord worden, iets wat in een progressieve en seculiere stad sowieso een opmerkelijk uitgangspunt is. Maar de coalitie hecht er nogal aan en wil sowieso de vrijheid om te ondernemen in bedwang houden. Vorige week nog werd er een motie aangenomen om via bestemmingsplannen te sturen op de invulling van winkelpanden. Daarmee ging de gemeenteraad lijnrecht in tegen de wensen van de verzamelde binnenstadsondernemers.

De partijen die het voorstel steunden spraken over torenhoge huren, maar daar zal een bestemmingsplanwijziging niets aan veranderen. De ware reden is dat men vanuit het stadhuis wil bepalen hoe onze winkelstraten er uitzien. Nu valt er best wat te verbeteren aan de diversiteit in de binnenstad, maar sturen via bestemmingsplannen zorgt voor leegstand.

Immers: als een ondernemer vertrekt en er dient zich een andersoortige ondernemer voor het pand aan, dan zal het bestemmingsplan veranderd moeten worden óf het pand staat weer leeg. En laten we wel zijn: de opkomst van horeca ten koste van retail is soms spijtig, maar het zijn wel de Groningers die daar vervolgens gretig gebruik van maken.

Niet reguleren, maar stimuleren

Toch is het credo ‘een betere binnenstad begint bij uzelf’ te makkelijk. Net als op bedrijventerreinen kan de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging aan de slag gaan om te kijken of we bepaalde bedrijven kunnen interesseren voor vestiging. Zo gaan we niet reguleren, maar stimuleren.

De casussen over de winkeltijdenverordening, de bestemmingsplannenmotie maar ook het strenge terrassenbeleid hebben echter één ding gemeen. Een te groot geloof in maakbaarheid van de binnenstad vanuit het stadhuis en een maar beperkt luisterend oor vanuit de politiek. Problemen als hoge huren, energielasten en het personeelstekort verdienen ook vanuit de gemeente aandacht.

Maar het begint bij vertrouwen. Vertrouw onze ondernemers, gun ze de ruimte, betrek ze bij de plannen en stel werkbare kaders. Want Groningen maken we samen. En niet vanuit het stadhuis.

Tom Rustebiel is raadslid D66, Groningen
Mirte Goodijk is fractievoorzitter Student & Stad, Groningen
Ietje Jacobs is fractievoorzitter VVD Groningen