Gemeenterekening 2022

Op 12 juli 2023 kwam de gemeenteraad Groningen bijeen om de gemeenterekening van 2022 te bespreken. Lees hier de woordvoering van fractievoorzitter en portefeuillehouder financiën Jim Lo-A-Njoe.

Houding college

Arme Groningers….

Ik maak me zorgen dat jullie bestuurders zich meer richten op wat Den Haag verkeerd doet dan op wat zij zelf als bestuurders in Groningen moeten veranderen” 

Dat zijn de treffende woorden van Marco Pastors die enige tijd geleden te gast was in onze raad om ons te adviseren over de wijkvernieuwingen in Groningen.

Het patroon dat Pastoor waarneemt bij dit college is herkenbaar: het voortdurend wijzen naar Den Haag voor elk probleem waar we in Groningen niet uitkomen, terwijl er hier ontzettend veel te doen is. Er kan meer dan dat we tot nu toe hebben gedaan, maar dat kan alleen samen met onze inwoners, door ze veel meer te betrekken en mee te laten denken en doen. 

Groningen kreeg in 2022 niet alleen een groter college met maar liefst 8 wethouders, maar tevens ook een van de meest linkse coalities van Nederland met de PvdD en SP als nieuwe collegepartijen. Maar zaken als de biodiversiteit en de revolutionaire arbeidersstaat zijn in 2022 niet dichterbij gekomen. Echter, als het gaat om revoluties, dan gaat onze voorkeur uit naar een klimaatrevolutie.

Vandaag bespreken we met elkaar wat dit omvangrijke college heeft opgeleverd na 1 jaar en vooral ook wat er is blijven liggen. 
Mede daardoor is er een positief resultaat over 2022 van bijna 27 miljoen euro. Dat lijkt mooi, maar het betekent wel dat we niet alles hebben gedaan voor onze inwoners. 

Want hoewel we op langere termijn een groot gat tegemoet zien als gevolg van besluiten in Den Haag, zijn er het afgelopen jaar flink wat middelen vanuit datzelfde Den Haag onbenut gebleven, bijvoorbeeld voor de opvang van Oekraïners waar we geld aan overhielden, en coronasteun voor ondernemers en de culturele sector, die dit college onvoldoende wist te bereiken. Doodzonde!

Wat het college overigens wel deed voor onze lokale ondernemers, was ze confronteren met de aankondiging van extra regeltjes en belastingen waardoor de relatie flink werd verstoord. Maar daarover meer in het voorjaarsdebat.

Wonen

Voorzitter,

Er zijn steeds meer Groningers en aanstaande Groningers die geen passende woning kunnen vinden. 

De coalitie heeft deze zorg ook, maar legt vervolgens de de focus vooral op nieuwe gemeentelijke regels en verboden om de woningmarkt verder te reguleren. Op zichzelf prima interventies, maar deze regels zijn vooral gericht op het anders verdelen van de taart. 

Herverdeling klinkt wellicht mooi, maar als de taart veel te klein is om iedereen te voorzien van een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd, dan schieten we met alleen herverdelen weinig op. Huishoudens bestaande uit bijvoorbeeld docenten, verpleegkundigen en andere professionals met middeninkomens, kunnen ondanks die regulering nog steeds geen woning vinden.

De taart van de woningmarkt moet dus vooral ook vergroot worden en dat lukt alleen als we meer woningen toevoegen. 

In de MV rekeningsessie over wonen kwam naar voren dat het niet opschiet met onze woningbouwopgaven. Zo werden er te weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd, was er in 2022 nog steeds geen sprake van woningbouw voor studenten op de Zernike campus en de realisatie van al geplande woningbouwprojecten in nieuwe wijken zoals De Held 3 en Project Q werden flink vertraagd door rechtszaken.  

Meer dan 6000 geplande woningen werden het afgelopen jaar NIET gebouwd door rechtszaken waarin de gemeente procedeert tegen haar inwoners en natuurorganisaties.

Naar ons idee was dat in veel gevallen te voorkomen door inwoners en organisaties veel meer aan de voorkant te betrekken en mee te laten denken.

Gemeentefinanciën

Groningen doet het wat betreft gemeentefinanciën, in vergelijking met andere stedelijke gemeenten die onder hetzelfde Haagse beleid vallen, financieel niet goed.

Groningen behoort tot de gemeenten met de kleinste financiële buffers en de hoogste belastingdruk voor huishoudens.

Ernstig voor zo’n grote gemeente als de onze.

Minder beleid, meer actie

Mijn fractie is dan ook van mening dat we een pas op de plaats moeten doen met het toevoegen van nieuwe ambities. Laten we ons in plaats daarvan nu vooral richten op de realisatie van belangrijke plannen die de afgelopen periode in gang zijn gezet.

Want niet alleen bleven er in 2022 middelen op de plank liggen, de uitvoeringskracht van dit college lijkt tot nu toe beperkt; veel laat lang op zich wachten en de resultaten in de praktijk zijn mager. 

We praten over de eiwittransitie maar de gemiddelde Groninger merkt hier vrij weinig van.

We willen 5000 bomen in 2028 toevoegen, maar hebben nu al een achterstand opgelopen.

Actie in de praktijk

Voorzitter, 

D66 ziet graag dat er meer wordt uitgevoerd met meer concrete resultaten. Meer actie, minder beleid. 

De coalitie zit er nu anderhalf jaar en het college een dik jaar, maar wij vinden dat er nog maar weinig te zien is van de veelal mooie ambities. 

Voorzitter, we verleggen de hoop dan maar naar volgend jaar. Hopelijk kunnen we in het rekening debat het dan wel hebben over:

  • een culturele en evenementensector die met vertrouwen kijkt naar het college
  • de oplevering van duizenden nieuwe woningen, waarvan 2000 op de campus 
  • de beoogde toename van de biodiversiteit en CO2 reductie
  • een warmtenet dat volledig draait op hernieuwbare energiebronnen

Het zijn stuk voor stuk ambities die wij inhoudelijk onderschrijven,
maar:

the proof of the pudding is in the eating; 
oftwel,
ambities zijn mooi, maar resultaten zijn beter.