D66: zonder Diftar haalt deze coalitie haar groene afval doel nooit

Beeld: D66

Deze week spreekt de gemeenteraad over het afvalbeleid van de gemeente Groningen. Hoog tijd, vindt D66, om het weer eens over diftar te hebben.

De Gemeente Groningen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 afvalvrij te worden. Elk product en restafval moet dan worden hergebruikt of gerecycled en zodat er geen kilo afval meer wordt verbrand. We zijn inmiddels in 2024 aanbeland, dus we hebben nog maar zes
(6!) jaar de tijd om dit doel te halen. Het aantal kilo’s restafval dat de gemiddelde Groninger weggooit schommelt de laatste jaren tussen de 146 en 111 kilo en komt nu nog niet in de buurt van het doel van 0 kilo. De routekaart die het college heeft ontwikkeld laat geen
plannen zien waarmee de laatste stappen worden gezet om van 100 naar 0 kg te gaan. D66 vindt het onbegrijpelijk dat dit groene college niet alles op alles zet en alle mogelijke instrumenten inzet om dit doel te halen. Daarom stelt D66 voor om diftar nu eindelijk echt
eens in te voeren!

Momenteel gooien Groningers een groot deel van hun afval nog op een grote hoop. We scheiden niet aan de bron. Dat begrijpen heel veel inwoners en bezoekers van onze stad niet. Want ze willen graag hun afval kunnen scheiden. In Haren deden de inwoners dit overigens al jaren succesvol totdat de herindeling met Groningen plaatsvond.

We maken gebruik van nascheiding, maar de stromen kunnen nog veel schoner! Hoe schoner de stromen aan de voorkant, hoe beter de mogelijkheden om ze goed her te
gebruiken. We verbranden nu jaarlijks een enorme hoeveelheid afval en dat levert onnodige kosten en een onnodige belasting van het milieu op. Onze inwoners vragen om de mogelijkheid om plastic verpakkingen apart weg te gooien. Ze zien dat dat gebeurt in andere
gemeenten en willen ook op die manier hun steentje bijdragen. Het meest effectieve instrument hiervoor is diftar.

Andrea Poelstra-Bos (D66): ‘Het is glashelder dat de gemeente haar doelen niet behaalt als we op deze manier doorgaan. De ‘routekaart afvalvrij’ laat met alleen nascheiding een onmogelijke weg zien met te weinig resultaat. Als we zo doorgaan zullen er de komende
jaren nog heel veel kilo’s de verbrandingsoven verdwijnen. We hebben het gemeentebestuur kans gegeven om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, maar we zien te weinig vooruitgang en we halen onze afvaldoelen daardoor niet. De groene fracties praten al jaren over diftar maar de gemeente heeft de benodigde stappen nog steeds niet durven nemen terwijl het bewezen effectief is. De tijd is nu rijp, laten we dan nu doorpakken en eindelijk eens echt gaan werken aan het verminderen van afval om onze groene afvaldoelen te gaan halen!’