Veilig. Reactie op de affaire van Drimmelen

Vertrouwenspersoon

Veilig. Naar aanleiding van de affaire Van Drimmelen wil ik namens het bestuur van de afdeling Groningen nadrukkelijk verklaren dat bij D66 in Groningen iedereen, in welke functie dan ook, zich veilig en vrij moet kunnen voelen bij haar of zijn werkzaamheden, en dat iedere actie die daarmee niet in overeenstemming is ten stelligste wordt afgewezen. Mocht er zich tot iets voordoen dat niet door de beugel kan, dan is daar voor de hele provincie Mattijs Endedijk beschikbaar als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zijn contactgegevens staan op de website.

In overleg met Mattijs zullen wij de volgende AAV een voorstel doen om daar een tweede persoon aan toe te voegen namens de Stad.

Martien de Vries, afdelingsvoorzitter