Stadjers én studenten hebben recht op financiële zekerheid

Beeld: Arend-Jan Wonink

De huidige inflatie en stijgende energiekosten zorgen ervoor dat inwoners met een laag inkomen of bijstandsuitkering een zware periode tegemoet gaan. De kachel uitzetten, minder of niet (warm) douchen zodat je in ieder geval wel iedere dag kan eten. Voor steeds meer inwoners is dit de dagelijkse realiteit. De laatste maanden zien we dat ook steeds meer huishoudens met een middeninkomen in financiële problemen komen. Daarom heeft het bieden van financiële zekerheid voor zoveel mogelijk inwoners voor ons op dit moment prioriteit.

Blij met de landelijke maatregel energietoeslag en het noodpakket

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Deze energietoeslag is €1300. In Groningen kunnen huishoudens daardoor met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm dit bedrag aanvragen via de website van de gemeente. Het rijk heeft toegezegd dat deze toeslag ook voor 2023  beschikbaar wordt gesteld. Daar bovenop heeft het kabinet het grootste koopkrachtpakket sinds Tweede Wereldoorlog samengesteld om de effecten van de hoge inflatie en energieprijzen te dempen.

Bijzondere bijstand voor stadjers en studenten

Inwoners die meer verdienen dan de 120% bijstandsnorm en studenten hebben in de gemeente Groningen geen recht op de energietoeslag. Mocht je vanuit deze positie moeite hebben met het betalen van je energierekening, dan kun je echter wel bijzondere bijstand aanvragen. Opvallend hierbij is dat studenten als het aan het Groningse college ligt, eerst maximaal moeten lenen, voordat ze eventueel in aanmerking komen voor deze financiële steun. En dat terwijl er vanuit Den Haag miljoenen zijn gereserveerd voor studenten. 

Wij steunen het studentenprotest ‘Studenten voor Energietoeslag’ 

We steunen het protest omdat deze situatie onrechtvaardig is. Er zou geen onderscheid moeten zijn tussen studenten en andere inwoners van de gemeente. En wij vinden dat zowel het Rijk als de gemeente meer kunnen doen voor studenten.
 
D66 Groningen vindt dat studenten die het nodig hebben op de steun van de overheid moeten kunnen rekenen. Voor veel studenten is er één overheid en we vinden dat de overheden hier samen de schouders onder moeten zetten. Daarbij realiseren we ons dat de middelen beperkt zijn.

We begrijpen het argument dat de energietoeslag als lastig uitvoerbaar wordt ervaren door gemeenten en het Rijk. Uiteraard zouden we het niet rechtvaardig vinden als in een huis met 6 studenten, iedere student €1300 ontvangt, terwijl bij de buren, een gezin met twee kinderen woont en zij als gezin €1300 ontvangt. 
 
Onze Tweede Kamer fractie is daarom op zoek naar een doorbraak. Bijvoorbeeld hoe we DUO hier als uitvoeringsorganisatie een rol in kunnen laten pakken. Daarom blijven we in nauw contact met onze Tweede Kamerfractie. Hiervoor is door het kabinet, mede door de inzet van D66, 35 miljoen euro extra gereserveerd op Prinsjesdag voor studenten. Het is nu aan gemeenten om er voor te zorgen dat dit bedrag optimaal verdeeld wordt onder studenten die het nodig hebben.

Nee, nog niet. Want we zien nog te veel onnodige drempels en deze willen we wegnemen:
wij willen dat studenten niet eerst een lening ingejaagd worden, voordat ze in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand.
Studenten maken een substantieel deel uit van de Groningse bevolking. Zij verdienen meer steun en aandacht van de gemeente.
Er moet een oplossing komen voor het feit dat in veel studentenhuizen het energiecontract op naam staat van de huisbaas of een van de huisgenoten, terwijl de hogere energielasten alle studenten in het studentenhuis treffen.
 
Als fractie blijven we ons inzetten voor de financiële zekerheid van Stadjers en studenten. We wisselen hierover graag met je van gedachten! Heb jij ideeën of belangrijke signalen die je met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op!
 
Mirjam Gietema – 06 – 21967579 / [email protected]
 
&
 
Jim Lo-A-Njoe – 06-51600607 / [email protected]