Meer ruimte voor maatwerk in het noodpakket

Beeld: D66

Vandaag besluiten we als raad over het noodpakket energietoeslag. Al tijdens de extra ingelaste raadsbijeenkomst op 12 oktober hebben we als D66 onze wensen en bedenkingen uit kunnen spreken.

We hebben toen allereerst onze waardering voor het werkveld uitgesproken. Onze fractie heeft namelijk grote bewondering voor de manier waarop deze plannen tot stand zijn gekomen en het harde werk dat dagelijks wordt verricht om de bestaanszekerheid van alle Groningers te waarborgen.

Wel is bestaanszekerheid wat de D66 fractie betreft meer dan een kwestie van geld alleen. Wij zijn dan ook van mening dat het noodpakket te veel leunt op generieke inkomensondersteuning. In plaats daarvan is de D66 fractie van mening dat mensen een overheid nodig hebben die naast ze staat, die hen ziet. Een overheid die luistert naar hun verhaal en meedenkt over de oplossing. Met andere woorden: een overheid die oog heeft voor maatwerk.

Ook wat betreft de uitvoerbaarheid hebben we als fractie onze zorgen geuit. Het college laat met het noodpakket grote ambities zien en doet serieuze beloften richting de inwoners. Tegelijkertijd signaleren we dat de uitvoeringscapaciteit binnen de gemeente onder druk staat. De vraag is dan ook of de gemeente de beloften wel waar kan maken.

Kortom, er ligt wat de D66 fractie betreft een goede basis voor het noodpakket. Het is immers belangrijk om in deze bijzondere periode extra in te zetten op de bestaanszekerheid van alle Groningers. Maar doen we met het plan dat nu voorligt ook het goede? Wat onze fractie betreft niet. 

Daarom komt D66 vandaag met de motie “Met 130% ruimte geven voor maatwerk”. In deze motie vraagt D66 het college om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor alle huishoudens tot 130% van het sociaal minimum. Dit is de groep die het hardst ondersteuning nodig heeft. Bovendien zal alleen al het bereiken van deze groep veel vragen van de gemeente en alle samenwerkingsorganisaties. 

De middelen die overblijven kunnen we vervolgens inzetten voor maatwerk trajecten. Hier kunnen alle inwoners, organisaties en ondernemers met financiële problemen een beroep op doen. Door middel van de inzet van ervaringsdeskundig personeel dat vanuit gemeente én andere organisaties naast mensen gaat staan en met hen kan werken aan financiële zekerheid en perspectief.