Kinderhartcentrum UMCG

Beeld: ANP

Het voornemen tot sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen heeft tot veel ongeloof geleid, zeker ook bij onze fractie. Terecht is de emotie groot, want wie wil er nou over nadenken dat jouw kind mindere zorg krijgt dan een kind in de randstad.

In Groningen wordt er al jaren gewerkt aan innovatie en specialisatie, juist bij het UMCG en juist in het kinderhartcentrum. Het gaat hier om hoogwaardige arbeidsplaatsen, ingebed in het systeem van hoogwaardige en kwalitatieve zorg. Als het kinderhartcentrum weggaat uit Groningen heeft dit veel negatieve gevolgen voor de hele regio.

Want het draait niet alleen om de gezondheid en de beschikbare zorg; het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De beslissing om het kinderhartcentrum te sluiten heeft daarmee direct en indirect impact op de levens van Noorderlingen en onze economie. 

Juist hierom heeft de gehele gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 28 januari een motie ingediend. Met deze motie verzoeken wij het college alles te doen dat mogelijk is om de minister te bewegen dit besluit terug te draaien. Zorg, zeker deze specialistische zorg, hoort thuis in Groningen.