Een nieuwe Oosterpoort

Beeld: Gemeente Groningen

In november 2020 gaf de gemeenteraad een grote opdracht mee aan het college: werk uit hoe een Nieuwe Poort in het stationsgebied kan passen. Afgelopen december ontving de gemeenteraad het rapport over de gekozen locatie: een pop en klassiek podium op een bereikbare, toegankelijke plek. 

Maar waarom is er een nieuwe Oosterpoort nodig? Het antwoord op deze vraag is erg simpel, de Oosterpoort is na vijftig jaar trouwe dienst af. Problemen rond de logistiek overlast voor de directe omgeving en de vrijwel onmogelijke opgave om het pand te verduurzamen leidden tot de keuze van o.a. D66 om een Nieuwe Poort te realiseren in onze stad. Als we willen dat Groningen een cultuur- en popcentrum blijft, moeten we durven investeren. 

Want, Groningen is dé culturele hotspot van het Noorden. Serieuze competitie zien we pas in Utrecht. Dit betekent dat de Nieuwe Poort niet alleen belangrijk is voor Groningen, maar voor het hele Noorden. Samen met VERA, Simplon en MartiniPlaza is er voor iedereen iets te beleven in Groningen.

Met de Nieuwe Poort bouwen we een pop-hemel voor de volgende generaties. En zijn we in staat bijzondere klassieke concerten te organiseren. We willen tot 2090 vooruit met de Nieuwe Poort. Daarom gaan we ervoor zorgen dat het een toekomstbestendige en duurzame locatie is. 

Net zoals het Groninger Museum en het Groninger Forum is er voor een dergelijk project durf en politieke moed nodig. We kunnen ons nu bijna geen stad meer voorstellen zonder deze iconische gebouwen. Laten we deze durf ook tonen met de Nieuwe Poort.

Groningen groeit en is hard op weg de vijfde stad van Nederland te worden. De titel ‘hoofdstad van het Noorden’ is steeds verder te horen. Dat vraagt een infrastructuur en voorzieningenniveau dat daarbij aansluit.

Daarin past een bruisend, uitnodigend en toonaangevend muziekcentrum: als boegbeeld van een bloeiend Groninger pop- en cultuur klimaat, als motor van de Noordelijke economie, als waardige thuisbasis van ESNS en NNO, én als culturele basisvoorziening voor alle Groningers.