Aanpak Grote Markt goed nieuws voor Groningen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Deze week heeft de gemeenteraad besloten om de Grote Markt aan te pakken. Er komen zitplekken, bomen, speelplekken, een waterpartij en een nieuwe fietsroute.

‘Met dit plan maken we Groningen klaar voor de toekomst’, stelt fractievoorzitter Tom Rustebiel. ‘Binnensteden veranderen, het zijn niet alleen maar meer plekken om dingen te kopen, maar vooral ook plekken waar je wilt zijn en verblijven. Met de nieuwe Grote Markt hopen we meer bezoekers te trekken en deze ook langer vast te houden. Met de bomen en de nieuwe zitplekken gaat ons dat lukken. Kijk maar naar hoe populair de zitplekken op de trappen van het tijdelijke VVV-kantoor waren.’

In de bespreking van de gemeenteraad was er veel aandacht voor de klachten van enkele ondernemers. ‘Laat ik vooropstellen dat de aanpak van de Grote Markt vooral goed nieuws is voor ondernemend Groningen. De Groninger City Club is net als andere organisaties en ondernemers nauw betrokken geweest. Ze zien graag een nieuw plein waarmee we meer bezoekers trekken en ze langer vasthouden. Een aantrekkelijke binnenstad is een belangrijke troefkaart ten opzichte van de online ketens. Samen met collega Sander Claassen heb ik ook gesproken met enkele standplaatshouders. We verwachten dat het college met hen blijft zoeken naar oplossingen en een nieuwe plek.’

De nieuwe Grote Markt kenmerkt zich verder door een rechtstreekse fietsroute, van de Oude Ebbingestraat  de Gelkingestraat in. Doordat de bussen over het Schuitendiep gaan rijden is daar nu ruimte voor. De busbaan wordt onderdeel van het plein en er komt een bomenpartij te staan, met fijne schaduwplekken. ‘Ook komen er spelaanleidingen en speelplekken, als uitkomst van het initiatiefvoorstel dat ik met CDA, GL en PvdA maakte’, besluit Tom.