Mark Postma

Hier ziet u Mark Postma. Beeld: Eigen foto

Het sociaal-liberale gedachtengoed komt overeen met hoe ik tegen de maatschappij aankijk. De vrijheid om jezelf te kunnen zijn en om zelf te bepalen hoe jij je leven inricht, dat zijn voor mij ontzettend belangrijke kwesties. Maar ik sta ook voor een maatschappij die opkomt voor iedereen die hulp kan gebruiken en waarin de rechtsstaat burgers dient te beschermen. Hoe belangrijk dat laatste is, hebben we in het Groningse aardbevingsdossier wel gezien.

Ik volg de landelijke en lokale politiek met veel belangstelling en heb daar meestal wel een mening
over. In de loop van 2021 heb ik besloten om méér met die interesse te gaan doen. Ik houd mij als algemeen bestuurslid naast de ‘algemene zaken’ onder meer bezig met het onderhouden van contacten met onze lokale en landelijke ledenplatforms. Die organiseren regelmatig interessante inhoudelijke bijeenkomsten, die een
bezoek zonder meer waard zijn!