David Wegner

Beeld: David Wegner

  • Groningen

Beste leden,
Graag stel ik mij kort aan u voor. Mijn Naam is David Wegner,35 jaar, woon zelfstandig (alleenstaand) in Groningen en werk als projectleider en zorgverkoper bij de GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren. In mijn vrije tijd sport ik graag en maak graag mooie reizen.

Mijn hele leven ben ik politiek geïnteresseerd. Van kinds af aan was dit een belangrijk gespreksondewerp in mijn gezin van herkomst. Vele jaren heb ik gezocht naar de partij die het beste bij mijn waarden past. Ben ik nou links, ben ik nou rechts of zit ik er wat tussenin? Twee jaar geleden heb ik hierin een keuze gemaakt. Ik heb mij laten overtuigen door de bevlogenheid waarmee Sigrid Kaag aangaf de politiek te willen vernieuwen. Ik werd lid van D66, ik ben Sociaal Liberaal! Thema’s die mij aan het hart gaan zijn; medisch ethische kwesties, diversiteit, zorg, huisvesting en onderwijs.

Na mijn besluit lid te worden, heb ik mij aangemeld voor de platforms zorg en diversiteit. In beide platforms heb ik leuke mensen leren kennen en werken we samen aan het opzetten van activiteiten.

Naast het lid zijn van de platforms leek het mij een goede tijdsbesteding om ook deel te nemen aan het bestuur van D66. Ik merk dat ik hier met mijn creativiteit een bijdrage kan leveren en kan ondersteunen als algemeen lid. Hoop op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van onze vereniging en het boeien en binden van de leden.