In gesprek over kansengelijkheid en onderwijs

Beeld: D66

Onderwijsplatform D66 Groningen nodigt je uit voor een avond waarin kansengelijkheid centraal staat. D66 is én blijft de onderwijspartij die zich inzet voor gelijke kansen zodat elk kind zijn of haar talenten kan ontplooien en afkomst nooit bepalend mag zijn.

Waar in Groningen je wiegje en/of school staat kan doorslaggevend zijn voor je verdere schoolloopbaan. Schooladviezen laten zien dat kansenongelijkheid groeit en daarmee de kloof tussen kansarm en kansrijk verder toeneemt. Een gemiste kans is bepalend voor het individu maar ook voor onze maatschappij. Je afkomst mag nooit jouw toekomst bepalen en daarom gaan we graag met onze sprekers in gesprek om hun visie te horen.

Sprekers

Situationeel omdenker en leerkracht RENN4 Bart Heeling uit Emmen werkt met kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Met humor, sentiment en professionaliteit weet hij zijn verhalen uit de praktijk te omlijsten vanuit het perspectief van het kind, gewoon speciaal.

Onderwijsvernieuwer Harry Grimmius, werkzaam bij de PIT Groningen, heeft de wens om schoolkeuzes uit te stellen naar 14 jaar en wilt met de PIT doorgroeien naar een doorlopende leerlijn van o tot 18 jaar. De PIT wilt opvang integreren met onderwijs, werkt vanuit Levend Leren en heeft daarnaast veel aandacht voor buitenonderwijs en bewegen.

Mark de Vries van de IMC Weekendschool in Groningen zal een duo-presentatie geven met een oud-leerling. Iedere zondag komen jongeren tussen de 10 en 14 jaar naar de Weekendschool om hun horizon te verbreden en daarmee hun talenten te ontdekken. Deze aanvullende manier van onderwijs wordt geboden aan kinderen uit wijken waar dat het hardst nodig is.

Columnisten

Naast bovenstaande sprekers zullen columnisten Saskia Wiegant (rector Leon van Gelder Middenschool),
Annemiek Lourens-de Jager (directeur Kentalis Tine Marcusschool, Cluster 2 SO)
en Pien Huininga-Hatzmann (teammanager Noorderpoort, MBO niveau 2) ter afwisseling een korte schets geven van een voorbeeld uit hun eigen onderwijspraktijk.