WonenD66 wil dat er in 2030 tienduizenden nieuwe woningen staan in Gelderland. Deze nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk komen binnen de bebouwde kom: wij kiezen dus inbreiding vóór uitbreiding. Wijken moeten toekomstgericht zijn met voldoende groen, goede fietsvoorzieningen, genoeg laadpalen, OV-voorzieningen en moeten vooral duurzame en klimaatneutrale woningen bevatten. De provincie moet vooral een ondersteunende rol bieden, gemeenten beslissen.

Een passende, comfortabele en duurzame woning voor iedereen

  • D66 streeft naar compacte steden en dorpen met voldoende groen. Daarom willen we dat inbreiding voor uitbreiding gaat – bouwen binnen de bebouwde kom – en dat de provincie hierop stuurt. Gemeenten zijn daarbij eerst en vooral aan zet. Op projecten binnen de bebouwde kom kan de provincie gemeenten ondersteunen en een coördinerende rol op zich nemen.
  • Voor D66 is het belangrijk dat nieuwbouw klimaatneutraal is. Wijken moeten daarnaast veel groen en groene daken bevatten, zodat hittestress wordt voorkomen. Water zichtbaar maken in de steden en dorpen, zoals gedaan is bij de Sint-Jansbeek in Arnhem, maakt de stad mooier en helpt ook tegen hittestress.
  • D66 wil dat eigenaren van beschermde (stads)objecten en monumenten hun huis kunnen en mogen verduurzamen. De provincie stimuleert de gemeenten om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld door versoepeling van regelgeving voor het plaatsen van zonnepanelen, dubbel glas en warmtepompen. 
  • Ook pleit D66 ervoor dat vervoer en bereikbaarheid vanaf het begin een plek krijgen in de bouwplannen. Dat betekent aandacht voor OV-bereikbaarheid, voldoende (snel)fietspaden en (parkeer)ruimte voor deelauto’s. 
  • Groene wijken zijn leefbare wijken! Daarom wil D66 een verplichte natuurinclusieve norm bij alle ruimtelijke ontwikkelingen vastleggen in de Omgevingsverordening. In elk dorp en in elke wijk moeten onze inwoners de mogelijkheid hebben om in een park, voedselbos of een andere groenvoorziening te ontspannen en te bewegen. Er komen zoveel mogelijk groene lopers van wijken naar het buitengebied en we stimuleren gemeenten om pleinen en publieke gebouwen te vergroenen.