Onderwijs-Arbeidsmarkt

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot maar niet in elke sector zijn ze gelijk. In sommige sectoren raakten mensen hun baan als gevolg van covid kwijt, op andere plekken zijn de personeelstekorten juist historisch groot. Veel noodzakelijke transities staan onder druk door een kwantitatief en kwalitatief personeelstekort. Het tekort raakt ook de ambities uit de omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

Onderwijs dat aansluit bij de banen van de toekomst

  • De banen van de toekomst bestaan soms nog niet. Maar het is heel belangrijk dat mensen wel zijn opgeleid om die banen te vervullen. Neem alle ontwikkeling op energiegebied; we moeten zorgen dat de studenten van nu, het werk kunnen doen dat over een paar jaar nodig is in de energietransitie. Er blijft wat D66 betreft extra provinciale aandacht voor goedgeschoold technisch personeel.
  • De Gelderse arbeidsmarkt kent toenemende tekorten in de zorg, techniek, ICT, bouw, onderwijs en transport & logistiek. D66 wil dat de Gelderse arbeidsmarktregio’s elk talent in mensen zien en het mogelijk maken dat deze talenten door onderwijs, stages en leerbanen verder ontwikkeld en ingezet worden voor banen in de kraptesectoren.
  • Alleen samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid zorgt voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die samenwerking is verbeterd maar is nog steeds een aandachtspunt. D66 wil daarom dat de praktijkleren toegankelijk is voor alle leerlingen en studenten; van vmbo tot wo. En dat er binnen het onderwijs ruimte is voor leerkrachten die ook werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Beide punten vragen om een scherpere focus in het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid van de provincie.  
  • D66 wil dat iedereen een opleiding kan volgen, ook zij-instromers. D66 stimuleert daarom dat onderwijsinstellingen zich inzetten voor onderwijs aan zij-instromers, bijvoorbeeld door voldoende avondonderwijs aan te bieden.
  • Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en voor het invullen van toekomstige vacatures op de arbeidsmarkt. D66 wil dat het in Gelderland vanzelfsprekend is dat iedereen altijd een opleiding kan doen. De provincie werkt samen met de arbeidsmarktregio’s aan opleidingsfondsen gericht op bij- en omscholing.
  • Een groen schoolplein heeft veel voordelen. Het is een groen klaslokaal, waarin kinderen al vroeg leren over de natuur. In een groene omgeving is het fijn spelen. Op een groen schoolplein blijft het koeler in de zomer en kan het regenwater makkelijker wegvloeien. D66 wil daarom de subsidie voor groene schoolpleinen weer in het leven roepen en heeft als ambitie dat in 2030 elke Gelderse school een groen schoolplein heeft. 
  • Digitaal werken en leren heeft voor veel mensen het onderwijs toegankelijker gemaakt, maar niet iedereen vindt even makkelijk digitaal zijn weg. Om ook deze mensen te laten meedoen in de informatiesamenleving is de bibliotheek van enorme toegevoegde waarde. D66 wil dat de bibliotheken hun belangrijke rol blijven vervullen in het tegengaan van laaggeletterdheid, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en als ontmoetingsplekken. En we willen dat de provincie dat mede mogelijk maakt.