Vragen einde regeling groene schoolpleinen

De afgelopen jaren heeft de Provincie Gelderland een subsidie gehad voor scholen die hun schoolplein wilden vergroenen. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie moesten scholen een uitgebreid plan maken samen met onder andere leerlingen, ouders en een ontwerper. Een proces dat voor scholen al snel een half jaar in beslag neemt.
Op 13 oktober heeft het College van Gedeputeerde Staten (GS) aangekondigd de regeling wanneer de huidige middelen uitgeput zijn te zullen stoppen. De fractie van D66 heeft begrepen dat dit moment eind november bereikt was. Wij zijn vanuit verschillende kanten benaderd met de boodschap dat er scholen zijn met helemaal uitgewerkte plannen wiens subsidieaanvraag is afgewezen. Dat betekent dat er op deze scholen door leraren, ouders en leerlingen voor niets veel tijd en energie is gestoken in dit plan. Ook hebben wij vernomen dat er in september door de provincie nog naar de scholen is gecommuniceerd dat er voldoende geld was. Deze scholen komen nu van een koude kermis thuis.

De fractie van D66 stelde de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1. Hoeveel subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen heeft GS al afgewezen omdat de middelen zijn uitgeput?

2.Heeft GS daarnaast zicht op hoeveel scholen al verregaande plannen voor hun subsidieaanvraag hebben gemaakt? Zo ja, hoeveel zijn dit er?

3. Is het College bereid om met de scholen die het hier betreft te zoeken naar een maatwerkoplossing waarmee zij hun plannen toch kunnen realiseren?

GS gaf aan dat er op dit moment vijf scholen zijn waar nog een aanvraag van op tafel ligt. Het subsidieplafond is bereikt en er zullen er nog twee deels of geheel kunnen worden toegewezen. GS was van mening dat er duidelijk en op tijd is gecommuniceerd. D66 heeft andere signalen ontvangen, namelijk dat er scholen zijn die in september nog te horen kregen dat er geld in de subsidiepot zat en toen zijn zij overgegaan naar planvorming wat zorgt voor kosten. Daarom heeft D66 alsnog aan GS verzocht om in gesprek te gaan met die scholen die het betreft, om te kijken waar er gecompenseerd kan worden. De gedeputeerde heeft hierop toegezegd om dit te gaan doen.

D66 blijft zich inzetten om voor meer kinderen in Gelderland een groen schoolplein te realiseren!