Verlaag snelheid op provinciale snelwegen

Om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit Rusland moet de Provincie Gelderland de snelheid op de provinciale auto- en snelwegen naar 90 km/u verlagen. Dat is één van de voorstellen die D66 tijdens de Statenvergadering. Statenlid Rita Braam: ‘Een snelheidsverlaging bespaart brandstof. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: We verkleinen onze afhankelijkheid van Rusland en beperken de uitstoot van CO2

Braam vraagt via mondelingen vragen het College van Gedeputeerde Staten om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het tienpuntenplan dat het International Energy Agency twee weken geleden presenteerde. De snelheidsverlaging op provinciale auto- en snelwegen zoals de A325, de A348, de N320 en de N18 is de meest snelle en concrete maatregel die de provincie kan nemen om minder afhankelijk te worden van Rusland.
Naast de snelheidsverlaging zijn er nog twee punten uit het tienpuntenplan waar de Provincie mee aan de slag kan: Het goedkoper maken van het OV en het stimuleren van fietsen te vervanging van de auto. Braam: ‘De keuze voor OV of fiets zorgt voor substantieel minder energieverbruik en is daarmee automatisch een reis die fossiele brandstoffen uitspaart. D66 heeft sinds 2019 gepleit voor meer fietsverbindingen en ziet dat de provincie gelukkig meer fietsroutes aanlegt en ontwikkelt.’
De gespannen relatie met Rusland geeft nu extra urgentie om nog meer fietsroutes aan te leggen. Braam: ‘Ik roep de kersverse fietsgedeputeerde Helga Witjes op om er nog een tandje bij te zetten voor de fiets!’