Dit zijn onze kandidaten


Komend jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De leden van D66 Gelderland hebben hun stem uitgebracht en daarmee de definitieve kandidatenlijst voor onze deelname aan de verkiezingen 2023 vastgesteld! “Ik ben ontzettend trots dat ik deze lijst mag aanvoeren. We gaan de verkiezingen in met een divers en enthousiast team. Er is een goede mix van ervaring en nieuw talent. Ik heb alle vertrouwen dat we met dit team de mouwen kunnen opstropen voor Gelderland”, aldus Stan Hellegers. Hellegers werd al eerder gekozen als lijsttrekker voor D66 Gelderland.

Zowel het campagneteam als het bestuur zijn enorm enthousiast over de lijst en hebben vertrouwen in de toekomst. Er is variatie in regio, achtergrond en interesse. Het bestuur ziet een mooie vertegenwoordiging voor de Gelderlanders.

Een hooggeplaatste nieuwkomer in de Statenpolitiek is Elke Smulders uit Zaltbommel. Smulders is de nummer twee op de kandidatenlijst en niet onbekend in de politiek. Zo is zij voor de tweede periode fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Zaltbommel namens D66, heeft zij een vernieuwende visie op de zorg en weet op creatieve wijze haar volksvertegenwoordigende rol in te vullen. “De provinciale staten trekt mij en ik voel mij bijzonder vereerd dat de leden mij op plek twee hebben gezet. De provincie gaat over alles wat direct de toekomst van onze kinderen raakt. Een gezonde leefomgeving, de aarde een beetje beter achter laten en de juiste kansen voor iedereen in Gelderland. Daar wil ik een bijdrage aanleveren”, aldus Smulders.

Ook een hooggeplaatste nieuwkomer is Frank Cornelisse. Eerder werkzaam als stagiair Europese rechtsstaat voor D66 in het Europees Parlement, heeft milieuwetenschappen gestudeerd en maakt nu de oversteek van de achtergrond naar de voorgrond in de politiek. Hij valt op met zijn jonge leeftijd, maar heeft toch al een behoorlijke bak ervaring. “Gelderland heeft een hele grote opgave als het gaat om de stikstofcrisis en de jongeren moeten daar echt een belangrijke stem in hebben. Het gaat over het bouwen van woningen, om een gezond klimaat, eigenlijk dus alles wat mijn generatie direct raakt. Die generatie wil ik vertegenwoordigen, want als ze niet aan tafel zitten staan ze op het menu”, aldus Cornelisse.

Ook het noorden van de provincie is niet overgeslagen op de lijst. De Apeldoornse Barbara Daam, nieuwkomer op plek vier, valt op door haar huidige maatschappelijke inzet. Daam zit in het bestuur van de Stichting Behoud Juniperbos en van een duurzame energiecoöperatie. Zij is werkzaam in de zakelijk dienstverlening en juist dat geeft Daam een pragmatische oplossingsgerichtheid mee. “De crisissen buitelen over elkaar heen: klimaat, stikstof, wonen, energie, inflatie, oorlogen. Ik voel mij verantwoordelijk om voor onze gezamenlijke zeven kinderen en alle kinderen in Gelderland mijn steentje bij te dragen om het tij te keren. Het afwachten is voorbij, we moeten keuzes maken.””

Op de lijst staat ook een bekende lijstduwer. “Zeer vereerd met de mooie plek op de lijst! Ik wens Stan en zijn team een mooie campagne en veel succes.” – Alexander Pechtold.

D66 Gelderland is klaar voor een klinkend verkiezingsresultaat op 15 maart 2023!

Kandidatenlijst

Kandidatenlijst
1          Stan Hellegers (lijsttrekker)
2          Elke Smulders
3          Frank Cornelisse
4          Barbara Daam
5          Stefan Ruizendaal
6          Krista Heins
7          Sara Panis
8          Kees Telder
9          Lonneke Kranendonk
10        Brandon Brom
11        Evelien Schlösser
12        Melih Uzun
13        Kees Verspui
14        Wim Maatman
15        Martinus J Degen
16        Merijn van As
17        Roan Rijmers
18        Thom van Maanen
19        Annelies Brand-Boom
20        Pierre Wimmers
21        Hazar Achkar
22        Rosanna Huertas Mulckhuyse
23        Gerard Laenen
24        Jan van Brakel
25        Hans Kroesen
26        Robbert Solleveld
27        Jasmijn Ross
28        Steven Marshall
29        Jenneke Klein Geltink
30        Martijn Duinkerke
31        Ian van Deijck
32        Guus Reichgelt
33        Jan van Ewijk
34        Tom van Engelen
35        Daniëlla Magermans
36        Ingrid Timmer-Dingemans
37        Bernadette Smelik
38        Leon Dekkers
39        Gerard Niels
40        Esther Dauphin
41        Loes ten Dolle
42        Anke Buurman-Kuiper
43        Koen Castelein
44        Jorik Huizinga
45        Dick Ross
46        Henk Beerten
47        Fleur van der Schalk
48        Rard Metz
49        Rita Braam – van Valkengoed
50        Alexander Pechtold

Top 10 in het kort

Stan Hellegers is de eerder gekozen lijsttrekker. Hij was de afgelopen jaren al Statenlid en nu ook fractievoorzitter. In de Staten is hij woordvoerder op o.a. ruimtelijke ordening, wonen, cultuur en natuur.  

Elke Smulders (2) is op dit moment fractievoorzitter voor D66 in Zaltbommel en een burger, een inwoner, een moeder en een partner. “Iedere winst is er één en geeft mij de kracht om door te gaan en mijn bijdrage te kunnen leveren en blijven leveren.”

Frank Cornelisse (3) studeerde onlangs af in Wageningen waar hij zich heeft kunnen specialiseren op milieubeleid en liep eerder stage bij D66 in het Europees Parlement. “De klimaatcrisis moet nú worden aangepakt, de natuur moet nú worden beschermd en D66 moet zich nú inzetten om Nederland mooier te maken.”

Barbara Daam (4) is lid van de steunfractie in Apeldoorn en bestuurslid bij diverse organisaties. Haar motivatie komt voort uit haar maatschappelijke betrokkenheid, interesse in politiek en bestuur en de grote zorgen die zij zich maakt over de toekomst van de wereld waarin haar kinderen en kleinkinderen opgroeien. “Daarom wil ik daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op het provinciaal beleid en samen concrete resultaten boeken.”

Stefan Ruizendaal (5) is beleidsmedewerker elektrische mobiliteit en waterstof voor de provincie Noord-Brabant. Als geboren Achterhoeker en inmiddels bewoner van Nijmegen, zit Gelderland in zijn haarvaten. “Ongeveer zes jaar geleden ben ik lid geworden van D66 vanuit de overtuiging dat Nederland, en daarmee ook Gelderland, gebaat is bij wat D66 te bieden heeft: grote inzet op de klimaatopgaven met aandacht voor een toekomstbestendige economie.”

Krista Heins (6) is onderwijskundige, leerkracht en specialist hoogbegaafdheid en tegelijk raadsvolger voor D66 in Rheden. Eerder was zij fractievoorzitter in Rheden. “In Gelderland is het fijn wonen en werken. Maar natuurwaarden moeten worden versterkt en we moeten mijns inziens streven naar een duurzaam evenwicht tussen recreatie, natuur, wonen en werken. Dat vraagt aanpassingen en soms zijn deze niet leuk.” Krista is een verbindend persoon en zoekt graag de samenwerking met inwoners, belanghebbenden en andere partijen om zo de uitdagingen met veel draagvlak aan te gaan.

Sara Panis (7) is op dit moment Statenlid voor D66 en Projectleider onderwijsinnovatie in Wageningen. Sara zoekt actief de samenwerking en verbinding op om samen aan praktische oplossingen te werken. “Het is belangrijk dat ieder kind ongeacht achtergrond kan opgroeien in een veilige leefomgeving en kansen heeft zich te ontwikkelen.”

Kees Telder (8) is adviseur lokale en regionale besturen voor Nationale Vereniging De Zonnebloem en was eerder wethouder in Lingewaard en Doetinchem. Kees zet zich graag in voor onderwerpen die voor alle inwoners van belang zijn voor nu en in de toekomst. “Een grote wens van mij is om de Provinciale politiek, de doelstellingen en uitvoering dichterbij de gemeenten en inwoners te brengen. De belangstelling en betrokkenheid hiervoor te vergroten door veel contacten te onderhouden met onze partijgenoten in de gemeenten.”

Lonneke Kranendonk (9) is fractiemedewerker voor D66 Arnhem en is tekstschrijver en illustrator. “Het is makkelijk om een mening te hebben over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Maar als je écht vindt dat het anders moet, dan is er uiteindelijk maar één effectieve manier om daar ook wat aan te doen: zelf de politiek in gaan.” Interessegebieden van Lonneke zijn: goed regionaal openbaar vervoer, de regionale economie, een goede culturele infrastructuur en het belang van natuur en klimaat.

Brandon Brom (10) is deeltijd verpleegkundige en burgerlid van de fractie in Lingewaard. Voorheen was hij mbo-ambassadeur en medezeggenschapadviseur bij OCW. “Vroeger als mensen zeiden ‘wat wil je later worden?’ was mijn antwoord altijd minister. Een droomberoep om jou idealen werkelijkheid te maken.” Brandon wil zijn opgedane ervaringen in de lokale politiek inzetten op provinciaal niveau.