De provincie moet nu investeren in de toekomst van Gelderland

Corona is een gamechanger. Nu al spreken veel mensen over de periode vóór en de periode ná corona. Het virus beïnvloedt al onze levens. De provincie Gelderland heeft inmiddels 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

D66 is blij dat ook de provincie haar steentje bijdraagt. Toch herkennen we ook de geluiden van veel inwoners die vinden dat de provincie onzichtbaar en afwezig is. Wij begrijpen dat de afgelopen weken iedereen in crisisstand stond en dat de gezondheid van de Gelderlanders de belangrijkste zorg was. Covid-19 is nog steeds niet onder controle en het lijkt erop dat dit voorlopig zo blijft. Nu langzaam duidelijk wordt hoe groot de sociaaleconomische impact van de crisis zal zijn, moet de provincie in actie komen door te investeren in Gelderland, de Gelderse economie en de Gelderse samenleving. Ik noem drie acties die de provincie nu op kan pakken.

Ten eerste kan de provincie duurzame projecten naar voren halen en versnellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het versneld verduurzamen van huizen. Deze opgave ligt er toch al. Nu versnellen levert meteen extra werkgelegenheid op. Een andere maatregel werd voorgesteld door de Fietsersbond en Bouwend Nederland: haal het onderhoud van fietspaden naar voren. Zo lang de capaciteit van het OV beperkt is, is de fiets een slim alternatief. Ook hiermee koppelen we kansen. We stimuleren de economie, en maken onze mobiliteit veiliger, groener en gezonder.

Ten tweede kan de provincie nu een rol pakken als spil tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Veel flexwerkers zitten nu thuis. Dit is daarom hét moment om hen om te scholen voor vakgebieden waar de vraag naar vakmensen nu en in de toekomst onverminderd hoog zal blijven, zoals de bouw en installatiebranche. In de afgelopen weken is veel ervaring opgedaan met digitaal en op afstand leren. Deze ervaring moeten we gebruiken en inzetten om werkloze Gelderlanders om te scholen. Juist nu kan de provincie aanjagen en verbinden.

Niet alleen de economie, maar ook de samenleving kan een investering door de provincie nu harder gebruiken dan ooit. De derde actie die D66 daarom voorstelt is investeren in de culturele sector. Nu veel Gelderlanders gedwongen (veel) thuiszitten wordt de waarde van cultuur en het gemis daarvan nóg meer gevoeld. De culturele sector zorgt bovendien voor veel werkgelegenheid in Gelderland. Ik maak me persoonlijk grote zorgen over de culturele sector. Ik vrees dat, als we niets doen, tal van regionale instellingen omvallen: theaters en schouwburgen, muziek- en dansscholen, kunstencentra en bibliotheken. Als die vallen, dan vallen ook de artiesten. Vaak zzp-ers die geen buffer hebben. De provincie moet in navolging van de provincie Utrecht met een steunpakket komen waar alle culturele instellingen en kunstenaars een beroep op kunnen doen om door deze zware financiële periode te komen.

Corona zal nog lang een rol spelen in ons leven. Juist daarom is het nu tijd om te investeren in de toekomst. Alleen samen krijgen we corona onder controle en alleen samen komen we goed uit de coronacrisis.