D66 zet in op digitale veiligheid en de fiets

Afgelopen Statenvergadering in de provincie Gelderland stond de kadernota ter discussie. Céline Blom die namens D66 Gelderland het woord voerde had een duidelijke boodschap. “Het is essentieel voor Gelderland om een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering te laten starten. Digitale veiligheid raakt inmiddels alle haarvaten van onze samenleving en de ontwikkelingen gaan snel. Wij willen dat hier op tijd in wordt geïnvesteerd, ook door de provincie”, aldus Blom. Blom diende namens D66 een motie in om het kenniscentrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn goed te laten starten. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Naast de digitale uitdagingen in onze samenleving zitten we ook nog steeds met een gezondheidscrisis en klimaatcrisis. Mobiliteit is een groot onderdeel van zowel de gezondheidscrisis als de klimaatcrisis. Zo draagt mobiliteit in onze provincie voor bijna een derde bij aan de huidige CO2-uitstoot. D66 wil dat er verkenningskomt om nieuwe potentiële snelle fietsroutes op te nemen in de kadernota. De fiets draagt bij aan meer beweging en gezondheid en levert een grote bijdrage tot het terugdringen van de CO2 uitstoot van onze mobiliteit.
Beide moties werden uiteindelijk aangenomen.

Lees hier motie kenniscentrum veiligheid en digitalisering. 
Lees hier motie snelle fietsroutes.