D66 wil veiligheid als missie in het economisch beleid

Vandaag ligt de uitwerking van de economische beleidsaccenten van innovatie en internationalisering voor in de Provinciale Staten. D66 Gelderland wil een economie die rekening houdt met People, Planet en Profit. Daarvoor is duidelijke focus en inzet nodig!

D66 is van mening dat in het stuk wat nu voor ligt, te weinig focus zit als het gaat om het kiezen van de speerpunten, missies genoemd. Gedeputeerde Staten wil namelijk niet specifiek inzetten op de missie veiligheid. Céline Blom: “Veiligheid heeft veel potentieel in Gelderland, want het gaat over veel meer dan nationale veiligheid zoals defensie en politie. Apeldoorn ontwikkelt een Kenniscentrum waar partijen in samenwerking met elkaar vorm geven aan nieuwe kennis en toepassingen op het terrein van (digitale) veiligheid. Dit draagt bij aan de veiligheid in onze steeds digitalere samenleving.”

Voor D66 is het juist belangrijk dat veiligheid onlosmakelijk verbonden is aan digitalisering én innovatie en niet op een zijspoor komt te staan maar als integraal geheel meerijdt bij de economische beleidsaccenten. Blom kreeg daarop een toezegging van Gedeputeerde Staten om dit op termijn op te nemen in de economische beleidsaccenten, naar aanleiding van de ontwikkelingen op dat gebied in Apeldoorn.