D66 staat op voor stage

D66 Gelderland ziet dat de tekorten van stages en leerwerkplekken deze maand wederom met 10% zijn gestegen. Dit is een direct gevolg van de coronacrisis. Er is helaas weinig perspectief op verbetering. Céline Blom, fractievoorzitter D66 Gelderland, vindt het belangrijk dat wij juist nu kijken naar provinciale mogelijkheden op die regionale arbeidsmarkten. “Deze jongeren moeten straks onze economie weer opbouwen”, aldus Blom. De huidige provinciale steun aan de arbeidsmarktregio’s, met gedeeltelijke aandacht voor leerwerk problematiek, is een stap in de goede richting.

De provincie zou moeten kijken waar zij een extra rol kan pakken om de opgave voor onderwijsinstellingen en bedrijven te ondersteunen.  Blom verzocht Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de provincie met een plan van aanpak komt in samenwerking met partners. Dit moet zorgen voor een extra rol voor de provincie die parallel loopt aan lopende initiatieven. Hierbij moet er aandacht zijn voor versterking en vernieuwing van de stage en leerwerkplekken. GS heeft D66 Gelderland toegezegd dat er een onderzoek zal komen naar de rol van de provincie en de wijze waarop stage leer werk plekken kunnen worden versterkt en vernieuwd. Blom is blij met deze toezegging want dit onderzoek draagt bij aan de toekomst van onze studenten in Gelderland.