D66 Gelderland wil investeren in de toekomst

Het einde van de moeilijkste periode die onze provincie gekend heeft sinds de Tweede Wereldoorlog lijkt in zicht. Een periode die zwaar was voor iedereen en waarin het naoberschap en saamhorigheid voelbaar was in Gelderland, in heel Nederland. De provincie heeft ook haar best gedaan. Na de afkondiging van de maatregelen tegen het corona-virus heeft de provincie Gelderland €10 miljoen aan noodhulp vrijgemaakt en €50 miljoen overbruggingsgeld voor onder andere de Gelderse culturele, de toeristische sector en het MKB.

“De politieke keuzes vlak na een crisis bepalen de toekomst en schrijven historie en daarom moeten die keuzes helder zijn, aldus Céline Blom.” Nu ligt de perspectiefnota 2022 voor in de Staten. Het doel is om beleidsinhoudelijk vooruit te kijken en om aanvullende keuzes mee te geven aan het college. Er is slechts 7 miljoen beschikbaar om de aanvullende keuzes en wensen uit te voeren, terwijl deze breed gesteund al zijn aangenomen middels moties door de Staten.  D66 heeft vorig jaar bij de toenmalige perspectiefnota al gewaarschuwd voor de uitholling van de bevoegdheden van de Provinciale Staten. D66 wil op een gezonde manier uit de crisis. ‘Een provincie die blijft ontwikkelen, keuzes maakt en daar voor gaat staan’  Blom blijft hier aandacht voor vragen in de Staten van Gelderland.