D66 Gelderland roept de provincie op te investeren in Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

De toekomst na corona ligt voor veel werknemers in Gelderland in nieuwe, innovatieve sectoren. In een wereld die steeds digitaler wordt en waarin cybercrime de samenleving steeds meer ontwricht, zijn deze sectoren van een groeiend belang voor de veiligheid en weerbaarheid van Nederland.  Identiteitsfraude, cybercrime en ondermijning zijn helaas aan de orde van de dag bij bedrijven, overheid en inwoners. Met vaak grote economische, financiële en psychische schade als gevolg. In Gelderland bevinden zich belangrijke kennisinstellingen, bedrijven en defensieonderdelen die samen een toonaangevende rol willen vervullen om deze uitdagingen aan te pakken in een nieuw Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. D66 Gelderland vindt dat de provincie ook moet bijdragen.  Fractievoorzitter D66 Gelderland Céline Blom: “Dit is een verantwoordelijkheid van ons allen en dus ook van de provincie.”

Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, ROC Aventus, Politieacademie en Koninklijke Marechaussee, en wordt daarnaast ondersteund door een groot aantal bedrijven.

D66 roept de provincie Gelderland op haar verantwoordelijkheid te nemen en haar steun uit te spreken voor dit kenniscentrum in Gelderland. D66 dient daarom een motie in bij de Midtermreview waarin zij het college oproept om het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering financieel te steunen zodat het kenniscentrum goed van start kan gaan en daarnaast met initiatiefnemers te verkennen hoe aanvullende fondsen kunnen worden ingezet.

“Het is essentieel voor Gelderland om dit Centrum voor Veiligheid en Digitalisering goed te laten starten. Digitale veiligheid raakt inmiddels alle haarvaten van onze samenleving en de ontwikkelingen gaan snel. Wij willen dat hier op tijd in wordt geïnvesteerd, ook door de provincie”, aldus Blom. D66 Gelderland vroeg eerder aandacht voor dit onderwerp en heeft veiligheid en digitalisering op laten nemen als missie in het economisch beleid.