Mobiliteit

D66 geeft de fiets en het openbaar vervoer prioriteit. Het OV en de fiets moeten een zo aantrekkelijk mogelijk alternatief voor de auto zijn. We maken daarom gebruik van hubs en breiden het huidige netwerk van snelfietspaden verder uit.

Via hubs veilig, snel en makkelijk naar je plek van bestemming

  • D66 wil gebruikmaken van hubs; verzamelpunten waar bussen, treinen, fiets, auto en andere vormen van vervoer bij elkaar komen. Reizigers kunnen hier gemakkelijk overstappen op een andere vervoersvorm. D66 wil dat deze hubs ook op bedrijventerreinen komen zodat woon-werkverkeer met het OV een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.
  • D66 wil een uitbreiding van het huidige netwerk van snelfietspaden, denk aan de Betuweroute en het Rijnwaalpad. Snelfietspaden maken het aantrekkelijker om ook middellange afstanden te overbruggen op de fiets. Deze snelfietspaden worden ook onderdeel van het netwerk van en naar hubs. Zo wordt de overstap van fiets naar openbaar vervoer makkelijker. Tot slot wil D66 dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om laadpalen langs snelfietspaden te plaatsen om elektrisch fietsen aantrekkelijker te maken voor forenzen én toeristen.
  • Studenten en scholieren zijn afhankelijk van goede en veilige fietspaden om van en naar school te komen. Studenten gebruiken ook vaak de trein en/of de bus om naar hun bestemming te komen. D66 wil zorgen dat scholieren en studenten moeiteloos en veilig heen en weer kunnen reizen en pleit daarom voor prettig OV en goede fietsroutes.
  • Voor de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit en de ambitieuze woningbouwplannen in onze provincie is voldoende en frequent openbaar vervoer van groot belang. D66 wil intensief samen optrekken met gemeenten om de aantrekkelijkheid van het OV te verbeteren, en mede daardoor het aantal reizigers en de houdbaarheid van het OV-aanbod te garanderen. D66 vindt dat de transitie naar minder auto- en meer OV-gebruik vraagt om structureel meer middelen vanuit de provincie.
  • Het openbaar vervoer moet veilig en toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom vinden wij het belangrijk dat maatwerkvervoer – zoals de haltetaxi – beschikbaar is op plekken waar geen bussen rijden. D66 ziet de veerdiensten over de Gelderse rivieren ook als een onmisbare schakel in het vervoernetwerk.
  • Naast goede OV- en fietsverbindingen binnen de provincie zijn verbindingen met omliggende provincies en Duitsland belangrijk. D66 pleit ervoor om de trein- en busverbindingen tussen de Achterhoek en Duitsland verder te verbeteren. En D66 wil zorgen dat de snelfietspaden goed aansluiten op een Europees netwerk van fietspaden, zodat de fiets ook een grotere rol speelt in het vervoer over de grens.
  • D66 pleit voor een lagere maximumsnelheid op provinciale wegen door een aanpassing van de weginrichting. Ook vindt D66 dat er op provinciale wegen beter moet worden gecontroleerd op snelheidsovertredingen. Alleen zo garanderen we veiliger en milieuvriendelijker rijgedrag. Tot slot streeft D66 naar groene zones waar alleen duurzame en elektrische auto’s zijn toegestaan.
  • D66 is tegen de opening van Lelystad Airport. De combinatie van laagvliegroutes, stikstof- en CO2-uitstoot maakt dat dit vliegveld niet past bij een duurzame toekomst voor de Veluwe, Gelderland en de wereld.