Tienke van der Werf

Tienke van der Werf - Beeld: D66

Op de ARV van 1 juni ben ik door de aanwezige leden gekozen als voorzitter van het regiobestuur D66 Gelderland. Met deze eervolle benoeming volg ik Laurens Verspui op die ruim twee jaar de voorzittersrol heeft mogen vervullen en vanuit die positie ons o.a. de PS verkiezingen heeft doorgeloodst. Dat is geen geringe prestatie!
Het regiobestuur heeft zowel behoefte aan stabiliteit en continuïteit als aan een frisse nieuwe blik. De komende maanden richt ik mij eerst op het invullen van de vacatures, het afronden van klussen zoals de evaluatie van de PS verkiezingen en een hernieuwde positieve dynamiek binnen het regiobestuur met zichtbare inhoudelijke portefeuilles op het gebied van talentontwikkeling en opleiding, ledenwering en -binding en permanente campagne. Uiteraard is een goede financiële huishouding van belang om ook toekomstige campagnes van voldoende resources te kunnen voorzien.

Ook de verbinding met de afdelingen vind ik belangrijk. Om de banden weer wat aan te halen vergadert het regiobestuur na het zomerreces graag om de maand bij een afdeling. Een mooie manier om de vele betrokken D66-ers in Gelderland beter te leren kennen en de lijntjes kort te houden. Heeft u behoefte aan contact met het regiobestuur of heeft u een actualiteit die u met ons wilt delen? Weet ons te vinden!
Natuurlijk staat ook de relatie met de PS-fractie hoog op de bestuursagenda. Ik ben dan ook blij met onze nieuwe politiek secretaris Saskia Michaëla Stoffelsen en de concrete afspraken die we met de fractie gemaakt hebben bijvoorbeeld over het bijwonen van fractievergaderingen en het voeren van reflectiegesprekken. 
De afgelopen twee jaar heb ik als algemeen bestuurslid goed in de bestuurskeuken kunnen kijken. Ik ken onze regio, heb een ruime politiek bestuurlijke ervaring en weet de weg in de partij goed te vinden.
Na een periode fractievoorzitter en raadslid te zijn geweest werd ik in 2014 wethouder van de gemeente Zevenaar. Na de herindelingsverkiezingen in maakte D66 per 1/1/2018 geen deel meer uit van de coalitie. Hoewel ik een achtergrond heb in kunst, cultuur en educatie, heb ik mijn ervaring in het openbaar bestuur kunnen verzilveren bij het segment publiek van de KVK. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de publieke en regionale relaties in Gelderland en Overijssel.

D66 Gelderland verdient een betrokken en slagvaardig regiobestuur. Daar zet ik mij graag voor in.

  • Zevenaar
  • Zij/haar