Martin Fröberg

Martin Fröberg - Beeld: D66

Martin Fröberg is algemeen bestuurslid bij D66 Gelderland

Allereerst wil ik u als lid bedanken dat u mij mandaat heeft gegeven om toe te treden tot het bestuur van D66 Gelderland. Met uw keuze is nu ook de prachtige en innovatieve regio de Achterhoek vertegenwoordigd in ons bestuur. Daardoor zitten wij als bestuur nu in alle haarvaten van onze provincie. Belangrijk omdat wij in 2021 de Tweede Kamerverkiezingen hebben, een jaar daarna de gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 alweer de provinciale statenverkiezingen en dus ook daaraan gekoppeld de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
 
Samen met elkaar staan wij voor: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
 
Hans van Mierlo heeft bij mij ooit het zaadje gepland om lid te worden van D66. Als TV-programmamaker heb ik hem wekenlang gevolgd voor een documentaire toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Het heeft geleid tot dierbare contacten later en mooie inzichten…en ja, vele vergezichten.
 
Sinds 2019 woon ik in de heerlijke provincie Gelderland. Daarvoor woonde ik in de provincie Utrecht. Als voorzitter van D66 Amersfoort was ik ook zeer betrokken bij het reilen en zeilen van D66 Midden Nederland. Door uw stem kan ik mij nu inzetten voor de zeer diverse provincie Gelderland met zijn vele regio’s van Rivierenland, Zuid Gelderland tot de Achterhoek en Liemers. Daar zie ik naar uit. Dat doe ik graag met bevlogenheid.

Wat kunt u van mij verwachten ?
 
Als algemeen bestuurslid ben je een soort ‘manusje van alles’ en soms het ‘oliemannetje’. Een rol die op mijn lijf is geschreven. Vanuit mijn portefeuille zie ik het als mijn taak om onderwerpen te agenderen die regio overstijgend zijn. Ik vind het belangrijk dat ons bestuur voor zowel Provinciaal als lokale afdelingen zich verder ontwikkelt tot een vraagbaak, sparringpartner en facilitator.
 
Mijn kracht zit in het verbinden van alle afzonderlijke taken. Van talentscouting tot campagnes organiseren en faciliteren. Van communicatie tot ledenbinding. Kortom integraal denken en werken op een visionaire wijze tot stand brengen en bevorderen. Het één staat immers niet los van het andere.
 
Samen met elkaar dragen wij als collegiaal bestuur ervoor zorg dat we als afzonderlijke D66 afdelingen meer zijn dan de som der delen. Luisteren naar elkaar en leren van elkaar zijn in mijn visie de sleutels tot klinkende resultaten die hout snijden. 
 
Afgelopen jaar was ik al betrokken bij de fractie van D66 in Bronckhorst. Een plattelands gemeente die veel levendige woonkernen kent. Daarvoor was ik voorzitter van D66 Amersfoort. Een grote afdeling met meer dan 350 leden en met twee wethouders in het college van B&W. Door mijn kennis en ervaringen binnen D66 en mijn dagelijkse werk weet ik wat er leeft en speelt. Zowel op ons Gelders platteland als in onze steden. 
 
Eerder heb deel uitgemaakt van Wethouder Advies Commissies, Lijst Advies Commissie, Campagneteams en was ik betrokken bij het schrijven van het D66-programma’s voor de Utrechtse Provinciale Staten verkiezingen en Amersfoort. Vanuit mijn rol binnen het overlegorgaan D66 Midden Nederland heb ik menig andere gemeente bijgestaan voor advies of om zaken vlot te trekken. 
 
Mijn grote breed gevarieerde netwerk zet ik graag effectief in voor D66 in Gelderland. Door mijn achtergrond in de publieke media, politiek, cultuur en opgeleid als journalist en bedrijfskundige ben ik in staat met een frisse en doelgerichte blik onze partij in onze provincie verder te brengen. 
 
Het is mijn missie om mensen en afdelingen te mobiliseren om met elkaar Het Verschil te maken voor alle inwoners van Gelderland.