Jan-Willem Lammers

Beeld: Lammers

Jan-Willem Lammers is bestuurslid leden werving en beheer

  • Hij/hem

Mijn naam is Jan-Willem Lammers, ik woon en werk in Wageningen. In het dagelijks leven ben ik inspecteur en coördinator van groenafval en compost, met als doel de kwaliteit hiervan onafhankelijk te waarborgen en verbeteren. Daarnaast ben ik bestuurslid breedtesport bij de Nederlandse schermbond om zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan het schermen.
 
Toen ik in 2022 niet terugkeerde in de gemeenteraad Wageningen gaf dat een periode van rust om te kijken wat ik wil gaan doen voor onze partij. Bij de voorjaars-ALV van 2023 heb ik me gekandideerd als algemeen bestuurslid. Sinds die vergadering mag ik me bezig houden met ledenbinding en – werving. Een portefeuille waar ik met zeer veel plezier sturing aan geef. Het lijkt mij een geweldige uitdaging om samen met het bestuur en alle enthousiaste en betrokken D66’ers in Gelderland samen te werken. Met de hulp van lokale afdelingen wil ik kijken of we van D66 een partij kunnen maken waar leden zich welkom en gehoord voelen.