Barbara Daam

Beeld: D66

Barbara Daam (59 jaar) is fractievolger voor D66 Gelderland in de Provinciale Staten. Zij woont in de gemeente Apeldoorn.

  • 60 jaar
  • Nieuwer Amstel
  • Apeldoorn
  • Zij/haar


We wonen in een prachtige provincie maar het is druk in Gelderland. Voor allerlei ontwikkelingen wordt ruimte gezocht. De inwoners, het bedrijfsleven en de natuur van Gelderland hebben D66 leiderschap nodig. Met visie, idealen en daden. Voor een vrij Nederland waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Een sociaal-liberaal Gelderland!

Waarom heb jij je gekandideerd voor D66?

De motivatie voor mijn kandidatuur voor de Provinciale Staten komt voort uit mijn maatschappelijke betrokkenheid, interesse in politiek en bestuur en de grote zorgen die ik me maak over de toekomst van de wereld waarin mijn kinderen en kleinkinderen opgroeien. Daarom wil ik daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op het provinciaal beleid en samen concrete resultaten boeken.                                                   

Welke kansen zie jij voor Gelderland?

We wonen in een prachtige provincie maar het is druk in Gelderland. Voor allerlei ontwikkelingen wordt ruimte gezocht. Natuur, biodiversiteit en landschap zijn daar vaak de dupe van terwijl ze een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke functies en goed zijn voor het welzijn van mensen die er wonen en recreëren.
Door het aanwenden van het grote vermogen, ontstaan door de verkoop van NUON, voor groene investeringen kan Gelderland de energie- en klimaattransitie versnellen.

Wat is je lievelingsplek in Gelderland?

Het Juniperbos! Dit uniek stuk bosgebied is een hondenlosloopgebied dat gekenmerkt wordt door een rijke fauna en flora. Het fungeert als foerageergebied van boommarters, wild zwijnen, dassen, zwarte spechten en als leefgebied van het vliegend hert en een aantal soorten beschermde reptielen. Het staat in verbinding met het uitgestrekte bosgebied richting Hoog Soeren.