Financiën

D66 wil dat Gelderland haar geld actief en gericht inzet. In de afgelopen vijftien jaar heeft de provincie weinig scherpe keuzes hoeven maken vanwege het grote zogenoemde stamkapitaal, verkregen door de verkoop van NUON, en de jaarlijkse renteopbrengsten uit dat kapitaal. De lage rente en de hoge inflatie vragen dat we anders naar onze financiën kijken.

We investeren ons stamkapitaal versneld!

  • Geld dat op de bank staat wordt steeds minder waard, terwijl we met de juiste, groene investeringen veel maatschappelijke baten kunnen realiseren. Daarom kiest D66 ervoor om het zogenoemde stamkapitaal versneld te investeren in Gelderland.
  • Een groot deel van het vermogen van Gelderland is ontstaan door de verkoop van NUON. Dat is dus ‘fossiel’ geld. We hebben nu last van de maatschappelijke keerzijde van die ‘winsten’. De energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering en het omgaan met de gevolgen ervan, brengen veel kosten met zich mee. De verschillende regio’s in onze provincie kennen verschillende uitdagingen van verschillende grootte. D66 wil dat geld wordt verdeeld op basis van concrete plannen en urgentie. Het ‘fossiele’ geld komt wat D66 betreft voor een groot deel ten goede aan de versnelling van de energie- en klimaattransitie in Gelderland. 
  • D66 gelooft niet in ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Wij willen daarom duidelijke programma’s, met heldere, eenvoudige en transparante regels voor cofinanciering. We vinden dat de provincie veel en omslachtige voorwaarden stelt bij subsidieprogramma’s. Dit speelt zowel bij het indienen van plannen, als bij de verantwoording. Hierdoor blijft te veel geld onbenut.
  • D66 wil aandacht blijven houden voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van subsidies voor professionele en niet-professionele organisaties. Dat moet gebeuren door realistisch te zijn in wat er vooraf en achteraf wordt gevraagd. Controle is logisch, maar die controle mag geen onnodige drempel vormen.