Economie

Gelderland is op weg naar een economie die circulair en duurzaam is. Ondernemers en overheid werken daar samen intensief aan, met name in de stedelijke regio’s. Versnelling is echter nodig. Daarom vindt D66 het belangrijk dat die samenwerking zich uitbreidt naar de hele provincie, zodat de Gelderse economie toekomstbestendig is en concurrerend blijft.

Alle Gelderse sectoren dragen bij aan een circulaire, hoogwaardige en concurrerende economie

  • Economische groei is niet alleen nodig om onze welvaart te vergroten maar zeker ook om het welzijn van mens, dier en natuur te verbeteren. Dat betekent voor D66 een integrale benadering van het begrip welvaart; brede welvaart.
  • Bij alle economische ontwikkelingen in Gelderland kijken we naar het verbeteren van de circulariteit. Dit is voor D66 een vast uitgangspunt. De omslag naar een circulaire economie vraagt om een daadkrachtige provincie en politieke moed. Daarom wil D66 dat circulariteit een voorwaarde wordt voor het verstrekken van subsidies. De provincie moet haar voortrekkersrol vergroten door afvalstromen te verkleinen, bedrijven beter voor te lichten over inkoop en stimuleringsregelingen uit te breiden.
  • D66 wil dat de investeringen in een circulaire economie in de komende periode meer dan verdubbelen om de globale ontwikkelingen bij te houden en in de pas te blijven met vergelijkbare Europese regio’s. Ook vraagt de transitie naar een circulaire economie om meer ruimte voor dialoog tussen omgevingsdiensten en bedrijven die gerecyclede grondstoffen willen inzetten. D66 wil dat Gelderland de eerste provincie wordt met een circulaire begroting, waarin de restwaarde van hetgeen wordt ingekocht in mindering wordt gebracht op de afschrijvingen.
  • Bedrijventerreinen vergroenen we en benutten we optimaal. Toename van het aantal bedrijventerreinen is alleen aan de orde wanneer uitbreiding niet op bestaande terreinen kan. Bovendien moet uitbreiding dan een bijdrage leveren aan de vergroening en verduurzaming van de Gelderse economie. Veel bestaande bedrijventerreinen kunnen en moeten duurzamer. D66 wil dat de provincie bedrijven stimuleert om meer duurzame energie op te wekken en te besparen, meer circulair te werken en te vergroenen met klimaatvriendelijke maatregelen. Die inzet wordt een vast onderdeel van het programma Werklocaties.
  • D66 wil dat de provincie helpt om de positie van de mkb-bedrijven in Gelderland te verbeteren door onder meer ondersteuning te bieden bij de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. 
  • Gelderland is de belangrijkste toeristische provincie van Nederland. D66 wil dat zo houden en tegelijk de impact van toerisme zoveel mogelijk verspreiden over de provincie, zodat we kwetsbare natuur ontzien en meer regio’s profiteren van de bijbehorende economische impuls.
  • Toerisme is voor D66 een middel om de leefbaarheid van Gelderland te vergroten en voorzieningen op peil te houden. Partijen zoals de regionale bureaus voor toerisme en de Veluwe Alliantie hebben daarin een dragende en verbindende rol. D66 wil dat de provincie hen blijvend ondersteund – ook financieel –zodat ecologie en economie erop vooruitgaan. Wat D66 betreft blijft de provincie volop inzetten op profilering van regio’s zoals de Limes, Waterlinies of de Veluwe en op het vertellen van bijzondere Gelderse verhalen zoals de herdenking van het oorlogsverleden.
  • De hoogwaardige sectoren food, health en energy zijn essentieel voor de Gelderse economie. D66 ziet een belangrijke rol voor regionale triple helix-samenwerkingsverbanden zoals Food Valley, Health Valley en de CleanTech Regio. In deze verbanden werken overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan het versterken van de Gelderse economie. Het is aan de provincie om deze samenwerkingsverbanden met elkaar te verbinden.