Cultuur biedt mensen de kans om zich uit te drukken en te ontwikkelen. D66 wil daarom dat cultuur voor iedereen toegankelijk is: iedereen moet mee kunnen doen. Juist deze sector heeft het zwaar te verduren gehad de afgelopen jaren. D66 staat voor een sterke culturele infrastructuur. Daarom zetten wij ons in voor het ondersteunen van makers, (top)instellingen en het in stand houden van een fijnmazig cultuurnetwerk. 

Cultuur biedt mensen de kans om zich individueel en maatschappelijk te ontwikkelen

  • D66 wil cultuur in heel Gelderland blijven stimuleren. Door cofinanciering samen met gemeenten willen we het mogelijk maken dat culturele instellingen zich kunnen blijven ontwikkelen.
  • We zijn terughouden met ingewikkelde regelingen vol procedures en eisen. Deze regelingen zorgen voor een onaanvaardbare hoge administratieve last voor culturele instellingen, die zich daardoor minder kunnen bezighouden zaken als talentontwikkeling, voorstellingen maken en exposities organiseren. D66 vindt het belangrijk dat culturele instellingen perspectief hebben en dat aanpassingen van regelingen op tijd bekend worden gemaakt.
  • Cultuur moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen in onze samenleving. D66 wil dat in Gelderland voor zowel hobbyisten als (top)instellingen volop ruimte is. Beide zijn nodig om te zorgen voor toegankelijkheid en talentontwikkeling.
  • D66 vindt het belangrijk om iedere Gelderlander al jong kennis te laten maken met verschillende vormen van cultuur. Cultuureducatie verdient daarom ook de steun van de provincie.
  • Het behouden van (immaterieel) cultureel erfgoed voor de toekomst blijft een belangrijke taak voor de provincie.
  • D66 wil een gezonde leefstijl ondersteunen door mensen uit te nodigen om te bewegen. Bewegen bevordert de fysieke en mentale gezondheid. D66 zet zich in voor breedtesport voor jong en oud. De nadruk van het sportbeleid moet vooral liggen op het zoveel mogelijk laten bewegen van zoveel mogelijk mensen. Daarvoor zoekt de provincie samenwerking met de bekende provinciale instellingen en organisaties.