Algemeen bestuur

De politiek en het bestuur staan onder druk in Nederland. Zo is het vertrouwen in de politiek afgenomen, wordt onze rechtstaat door populistische partijen ter discussie gesteld en lijkt het bestuur steeds minder in staat om grote problemen op te lossen. Daar komt bij dat de betrokkenheid bij de provinciale politiek altijd al lager is dan bij andere bestuurslagen. D66 blijft werken aan een sterk bestuur en daadkrachtige politiek waarin het vertrouwen groot is. 

Een toegankelijke provincie is een provincie waar iedereen kan meedoen

  • D66 wil het experiment met een burgerforum snel verder uitbreiden. Daarnaast kunnen burgerraden worden opgezet waarin mensen via loting worden gekozen. Hierdoor zorgen we dat we meer en andere mensen betrekken bij provinciale politiek. Burgerraden zijn een succesvol instrument voor representatieve adviezen over gevoelige politieke kwesties en een stimulans voor democratische betrokkenheid.
  • Het is belangrijk om ook jeugd meer kennis te geven over de provincie. Daarom wil D66 dat alle kinderen van de basisschool minimaal één keer een bezoek kunnen brengen aan het provinciehuis. We zetten het jaarlijkse provinciale jeugddebat voort en willen dat er een provinciaal jeugdparlement komt. Hierdoor betrekken we jongeren beter bij de provinciale politiek.
  • De provincie houdt toezicht op de financiële situatie van gemeenten. Gemeenten staan onder druk omdat ze onvoldoende uitgerust zijn om hun taken te vervullen. De provincie Gelderland heeft met het programma Sterk bestuur geprobeerd daar verandering in te brengen. Dat heeft niet altijd gelukkig uitgepakt. Een meer ondersteunende en begeleidende rol past wat D66 betreft beter dan een repressieve rol. D66 wil daarom dat de provincie naast gemeenten gaat staan in plaats van daarboven. 
  • D66 wil de huidige werkwijze van regionale opgaven voortzetten. De provincie blijft zich inzetten voor (de uitvoering van) breed gedragen regionale opgaven. D66 wil dat er voldoende aandacht is voor de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden: als er overheidsgeld verdeeld wordt, wil D66 dat gekozen volksvertegenwoordigers daar zeggenschap en controle over hebben.
  • D66 staat voor een inclusieve en diverse samenleving. Waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en waar het wegzetten van mensen op basis van geloof, geaardheid, afkomst of anderszins geen plaats heeft. Dit moet niet alleen doorklinken in alles wat de provincie doet maar ook in debatten in de Statenzaal.