Wonen in het Friese landschap

Veel Friezen zijn tevreden met waar ze wonen. Het landschap maakt hen gelukkig. Maar door grote opgaven staat het Friese landschap onder druk. Van de aanleg van de Lelylijn tot het bouwen van nieuwe woningen. Van de overgang naar duurzame energie tot het aanleggen van nieuwe natuur. Het heeft allemaal ruimte nodig. Hoe gaan we daar keuzes in maken? D66 Fryslân vindt dat het ruime Friese landschap er ook in de toekomst moet zijn. Binnen het Friese landschap krijgen de grote opgaven een plek.

Onze inzet

  • Een omgevingsverordening die ons helpt bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we door aan de ene kant regels te schrappen. En aan de andere kant strengere eisen te stellen.
  • Nieuwe ontwikkelingen aanmoedigen met meervoudig ruimtegebruik, de bodem als basis, natuurinclusief, maximaal inbreiden en de hoogte in gaan.
  • Een omgevingsverordening waarin nieuwe ontwikkelingen, naast klimaatneutraliteit ook bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.
  • Inbreiding en bouwen in de hoogte maximaal stimuleren, zodat de natuur beschermd blijft.
  • Initiatieven van onderop stimuleren en ruimte geven, zodat inwoners kunnen bijdragen aan hun woonomgeving.
  • Zorgen voor een herstructureringsaanpak en -regeling. Hiermee worden oude woningen, cultureel historisch erfgoed, lege kantoorpanden, winkels en fabrieken omgebouwd tot nieuwe woningen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van extra financiële ondersteuning vanuit de provincie voor jongeren, via de starterslening. Dit doen we samen met gemeenten.
  • Provinciale gebouwen beschikbaar blijven stellen aan vluchtelingen, zodat we gemeenten helpen met opvang.
  • Minder strenge eisen stellen aan bouwprojecten van jongeren. Zo wordt het makkelijker voor jongeren om een huis te krijgen.
  • In gesprek met de gemeenten, zodat er in dorpen zoals Grou, Warten, Heeg, Lemmer en Langweer een zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd. En in gesprek met de gemeente te kijken of in onze grootste steden (Leeuwarden, Sneek) gekeken kan worden naar ofwel een opkoopbescherming, ofwel een verhuurdersvergunning. Zodat zoveel mogelijk mensen een goede kans hebben op een woning en onze dorpen en steden leefbaar blijven.