Werken aan de toekomst

Friezen verdienen niet veel, maar zijn wel heel gelukkig. De banen liggen ook voor het oprapen. Het lijkt goed te gaan met de Friese economie van de toekomst. Dat is zo, maar er zijn ook zorgen. We hebben veel personeelstekorten. Steeds meer mensen gaan met pensioen. Zij hebben zorg nodig. Maar er ook daar zijn personeelstekorten. De groep jongeren is klein en vertrekt naar de Randstad. We hebben veel mensen met weinig basisvaardigheden. En onze economie is niet goed in innovatie. Dat moet anders.

Onze inzet

 • De circulaire, bio-economie nemen wij als uitgangspunt voor de economie van de toekomst. Waarbij de klimaatopgaven en gezond ouder worden integraal onderdeel zijn van deze economie. We stimuleren en investeren in de samenwerking tussen bedrijven en deze opgaven komen terug in de opleidingen in Fryslân. Dat doen we samen met scholen, kennisinstellingen, gemeenten, Wetterskip en het MKB.
 • Minder stigma op praktische opleidingen door samen met gemeenten en bedrijven een publiekscampagne te beginnen.
 • Een subsidieregeling zodat mensen sneller kiezen voor een opleiding die te maken heeft met circulariteit, klimaatopgaven en gezond ouder worden.
 • Meer samenwerking tussen praktisch en theoretisch opgeleiden door samen te werken aan maatschappelijke vragen van de samenleving.
 • Een blijvende rol spelen in de aanpak van basisvaardigheden. Zodat iedereen in de provincie Fryslân mee doet.
 • De ontwikkelingen rondom de Universiteit van het Noorden en Campus Fryslân steunen.
 • In 2030 volledig circulair en klimaatneutraal zijn. We behoren daarmee tot de meest circulaire en duurzame regio van Europa en misschien wel de wereld.
 • Circulair en klimaatneutraal in 2030 als voorwaarde opnemen bij het verstrekken van subsidies, inkooptrajecten en vergunningverlening.
 • Alle Friese bedrijven in 2030 laten verdienen aan de circulaire economie
 • Een subsidieregeling voor bedrijven zodat zij hun grondstoffenverbruik en CO2-uitstoot in kaart kunnen brengen.
 • Investeren in 3D-printing technologie zodat we minder afhankelijk worden van instabiele regio’s zoals China.
 • Ontwikkelsubsidies beschikbaar stellen voor MKB-bedrijven die circulair willen worden.
 • Boeren helpen met de omschakeling naar de teelt van bio-materialen voor de bouw. Zo zetten we in op de circulaire bouwketen in Fryslân.
 • Vereniging Circulair Fryslân blijvend ondersteunen.
 • Kritisch kijken naar de toegevoegde waarde van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Er is geen plek voor bedrijven die weinig toevoegen aan onze doelen. Er is alleen plaats voor nieuwe bedrijventerreinen als de nieuwe bedrijven bijdragen aan onze doelen. En als er geen ruimte is op bestaande terreinen of bouw. Nieuwe terreinen moeten aansluiten op een OV-knooppunt.

Onze inzet

 • Snel internet is een basisvoorziening. We zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot snel internet. Zowel in de stad als op het platteland. In 2026 kan 90% van Fryslân aangesloten worden op glasvezel.
 • In 2030 is Fryslân de gezondste regio van Nederland.
 • We steunen de breedtesport via Sport Fryslân. Waar nodig ondersteunen we gemeenten bij het bevorderen van topsport. Als aandeelhouder zetten we in voor een toekomstbestendig Thialf.
 • Schone lucht is een grondrecht. We zetten ons daarom in voor een goede luchtkwaliteit. De FUMO treedt krachtig op tegen grote vervuilers.
 • We steunen de Bloeizone-aanpak en Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). In 2030 zijn er 45 bloeizones in Fryslân.
 • In de kantine van het Provinciehuis serveren we alleen nog maar duurzaam en gezond eten en drinken. Vegetarisch of veganistisch van de lokale ondernemer, geen vette hap of suikerrijk drinken.
 • Samen met de gemeenten en de arbeidsmarktregio Fryslân een subsidieregeling in het leven te roepen. Met deze regeling nemen bedrijven mensen sneller aan. Iedereen die kan en wil werken kan op deze manier werken.
 • Samen met gemeenten een aanpak maken zodat vluchtelingen sneller aan het werk kunnen.
 • De MKB-voucherregeling verlengen, zodat mkb’ers zich makkelijker kunnen om- en bijscholen.
 • Mensen die deeltijdwerken stimuleren we om meer te gaan werken.
 • We gaan in gesprek met het Rijk zodat Rijksdiensten naar Fryslân komen. Theoretisch opgeleide jongeren kunnen dan makkelijker in Fryslân blijven wonen.
 • Doorzetten van de bestuurstafel Seker en Sûn. We denken mee over oplossingen voor de personeelstekorten in zorg en welzijn.
 • Innovatie stimuleren door periodieke innovatietafels met ondernemers, onderwijs, bedrijven en de mienskip.
 • Slimme technologieën, ICT en automatisering inzetten om innovatie aan te moedigen. De regeldruk moet naar beneden.
 • Innovatie ontwikkelen door meer geld te investeren in de Friese Ontwikkelingsmaatschappij.
 • We blijven het Innovatiepact Fryslân steunen.