Een gastvrij Fryslân

Veel binnenlandse en buitenlandse toeristen komen hier naar toe. Vooral in bepaalde periodes en bepaalde regio’s. Dit zorgt soms voor overlast. Bijvoorbeeld in het verkeer en op straat. Voor de inwoners uit de omgeving is dit niet prettig. Een gebied dat afhangt van toerisme is hierdoor ook kwetsbaar. Dat moet anders.

Onze inzet

 • We stimuleren jaarrond en provinciebreed toerisme. Denk bijvoorbeeld aan een co-financieringsfonds voor bedrijven en (culturele) instellingen in minder drukbezochte regio’s. Gevuld met toeslag op toeristenbelasting van gemeentes in drukbezochte gebieden.
 • We streven naar een verlengde en uniforme openingstijden voor de vaarrecreatie (bruggen, sluizen, jachthaven en pontjes)
 • We streven naar meer overnachtingsplaatsen voor camperaars.
 • We stimuleren kwaliteitstoerisme dat bijdraagt aan de Brede Welvaart in Fryslân.
 • Onze inzet op toerisme mag niet leiden tot uitsluiting. Het mag er ook niet toe leiden dat de leefbaarheid van inwoners onder druk komt te staan.
 • Onze ambitie is dat Fryslân voor 2030 behoort tot de top 15 van ‘Green Destinations’.
 • Stichting Merk Fryslân werkt samen met ondernemers, gemeenten en de provincie. Samen maken ze het merk Fryslân.
 • Initiatieven zoals Arcadia Leeuwarden-Fryslân steunen we met geld. Dit soort initiatieven inspireren ons om na te denken over de toekomst. Over cultuur, onze omgeving, de maatschappij en duurzaamheid.
 • Samen met gemeenten, de Toerisme Alliantie Fryslân en ondernemers zorgen we ervoor dat kansarme gezinnen op vakantie kunnen. De huisjes van de provincie stellen we voor een symbolisch bedrag ter beschikking aan gezinnen met een kleine portemonnee in Fryslân.
 • Samen met gemeenten investeren we in innovatieve technieken, zodat mensen het verleden van Fryslân kunnen beleven.
 • We zetten in op veilige cultureel erfgoedroutes voor fietsers en wandelaars. In het bijzonder zetten we in op een route langs Lemmer naar de Afsluitdijk.
 • We stimuleren kamperen en overnachten bij de Friese boer. Zo heeft de boer extra inkomsten.
 • Er komen natuurinclusieve, openbare toiletten op provinciale parkeerplekken, paden en natuurgebieden.