Schoon en snel van Appelscha naar Bolsward

Vrij zijn betekent ook gaan en staan waar je wilt. Naar het werk, studie en vrienden kunnen gaan. Met goede wegen en een goed openbaar vervoer. In een Fryslân waar iedereen veilig over straat kan, waar het fijn fietsen en prachtig wandelen is.

Onze inzet

 • We halveren de prijzen van het openbaar vervoer. Voor inwoners die het financieel niet breed hebben komt er de Fryslânpas, waarmee inwoners gratis kunnen reizen.
 • In 2027 rijden alle Friese bussen duurzaam, samen met Liander zorgen we voor voldoende netcapaciteit.
 • Bussen krijgen zoveel mogelijk voorrang op kruispunten en hebben op meer plekken eigen rijstroken.
 • In plaats van het weghalen van buslijnen komt er een plan om reizigers de bus in te krijgen.
 • Het moet normaal zijn dat iedereen mee kan met het openbaar vervoer, ook mensen met een handicap.
 • In 2050 rijdt het openbaar vervoer zonder chauffeurs, in 2025 begint de eerste proef met zelfrijdende bussen.
 • Er komen OV-hubs in grote plaatsen, die razendsnel met elkaar verbonden zijn. Vanaf OV-hubs kunnen mensen met deelauto’s, deelfietsen en kleinere bussen naar hun bestemming komen.
 • Er komt een proef met een laadstation voor deelmobiliteit. Zo zorgen we ervoor dat deelauto’s, -scooters en fietsers niet voor problemen zorgen in onze omgeving.
 • In 2024 komt er een proef met waterstofbussen. Deze proef zou in de buurt van de waterstofleiding kunnen plaatsvinden (zie Het klimaat bepaalt de toekomst).
 • Er komt één Noordelijk mobiliteitsbureau. Dit bureau zorgt voor al het OV in de Noordelijke provincies. We zorgen voor een goede aansluiting tussen de provincies.
 • De provincie doet een aanvraag bij de Europese Unie om onderzoek te doen naar de toekomst van het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden.
 • Bij nieuwe woningbouw houden we rekening met de bereikbaarheid met deelvervoer en het openbaar vervoer.
 • Ieder Fries treinstation moet binnen 10 minuten te bereiken zijn vanaf een P+R.
 • Het wordt goedkoper om over te stappen tussen verschillende vormen van OV, zoals de Opstapper, trein en bus.
 • We leggen een netwerk van fietssnelwegen aan tussen Sneek, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Franeker en Harlingen.
 • Naast de provinciale wegen worden verlichte, vrijliggende fietspaden aangelegd.
 • We willen systemen die autorijders waarschuwen voor en op onveilige rotondes en kruisingen.
 • We willen dat de provincie actief anonieme fietsdata gebruikt om te monitoren. Daarmee kunnen problemen op het fietsnetwerk snel worden ontdekt en tot aanpassingen aan de fietspaden leiden.

Onze inzet

 • Ieder jaar gaan meer Friezen op de fiets naar school en naar het werk. Als dat niet lukt willen we meer geld voor fietsbeleid.
 • Er komt aandacht voor sociale veiligheid op fiets- en wandelroutes. In het bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en schoolgaande kinderen.
 • Oversteken van provinciale wegen worden veiliger gemaakt, om te beginnen met de 100 meest gevaarlijke fietsoversteken van Fryslân. Die gaan we in kaart brengen.
 • Ook bij busstations komen meer ov-fietsen.
 • D66 Fryslân is voor de Lelylijn. Wij verstevigen onze lobby richting het Rijk voor de Lelylijn en willen Friezen in de werkorganisatie.
 • We starten een proef met een nachttrein tussen Groningen-Leeuwarden.
 • We verstevigen onze lobby richting Duitsland voor het herstel van de Frieslandbrücke en de directe verbinding Leeuwarden – Groningen – Bremen.
 • De sprinter Leeuwarden-Zwolle gaat vier keer per uur rijden in plaats van twee keer per uur.
 • We verstevigen onze lobby richting het Rijk voor station Werpsterhoeke als nieuw knooppunt.
 • Er komt een mobiliteitsakkoord met bedrijven die bijdragen aan de aanleg van de Lelylijn.
 • We verstevigen onze lobby bij het Rijk voor het aquaduct bij het Van Harinxmakanaal.
 • We blijven ons inzetten voor een aquaduct bij het Kruiswater in Bolsward.
 • We controleren strenger op de naleving van de regels op het water. Vooral boten die te snel varen. Bij herhaling nemen we boten eerder in beslag.
 • We halen het achtergestelde onderhoud in van wegen en bruggen.
 • Waar dorpen dat graag willen, worden bruggen vanaf het Swettehûs op afstand bediend.
 • We sluiten de veerdiensten naar de Waddeneilanden beter aan op openbaar vervoer en deelmobiliteit.
 • Waar nodig blijft de auto een uitwijkmogelijkheid. In Fryslân zal dat meer spelen dan in de Randstad. Daarom zetten we ons in voor goedkoper rekeningrijden in Fryslân dan in de Randstad.
 • In 2030 wordt het aanleggen van wegen en onderhoud daarvan alleen nog met circulaire materialen uitgevoerd.
 • Vanaf 2027 moeten alle voertuigen van de provincie Fryslân duurzaam rijden. Ambtenaren moedigen we aan om gebruik te maken van deelmobiliteit.
 • We spreken met gemeenten af dat er per 2030 een milieuzone wordt ingesteld in heel Fryslân. Vervuilende auto’s rijden dan niet meer rond in onze provincie.