Kinderhartcentrum blijft terecht in Groningen, stelt D66

Na een lange periode van onzekerheid heeft minister Kuipers (D66) de knoop doorgehakt. Groningen en Rotterdam worden de twee ziekenhuizen waar de kinderhartchirurgie blijft. Een belangrijke keuze voor patiënten en professionals uit het Noorden. Dat de keuze op Groningen is gevallen is wat D66 Fryslân betreft niet meer dan logisch. 

Het Noorden heeft laten zien hoe belangrijk het kinderhartcentrum voor de regio is zegt Danny van der Weijde, lijsttrekker van D66 Fryslân. “Talloze mensen lieten van zich horen het afgelopen jaar. Dat de zorg voor de jonge patiënten en de expertise hier moest blijven hebben we daarmee duidelijk gemaakt aan Den Haag.”

Van der Weijde, die zelf uit de buurt van Rotterdam komt maar nu in de Friese Staten zit, zag de ongerustheid in het Noorden. “Er lag natuurlijk al een voorgenomen besluit van Hugo de Jonge (CDA) die niet positief zou uitpakken voor het UMCG en de hele regio. Je weet dan niet hoe de minister de argumenten nu weegt.”

Ruim 20 jaar discussieerden de ziekenhuizen over de locaties voor de kinderhartchirurgie maar kwamen hier niet uit. Na een overhaast besluit van voormalig minister de Jonges stelde minister Kuipers een nieuw onderzoek in om het besluit te heroverwegen. De Nederlandse Zorg Autoriteit voerde het uit.

Van der Weijde’s partijgenoot Wieke Paulusma diende in de Tweede Kamer een motie in zodat de NZA ook het regionale belang moest meenemen in het onderzoek. Uiteindelijk blijkt juist dit regionale belang zwaar te wegen in de definitieve keuze voor Groningen.
“We zijn heel blij met de keuze van minister Kuipers, vooral voor patiënten, want die verdienen duidelijkheid. Het Noorden heeft zich hier van zijn beste kant laten zien en zal dat blijven doen,” aldus van der Weijde. “Voor de patiëntjes die nu komen, maar ook hun ouders of verzorgers.”