Kijkje in de Staten: september

September was de maand waar het politieke leven weer begon. Na het zomerreces waren wij weer uitgerust om met vol vertrouwen het politieke werk weer op te pakken. Lees verder om te weten te komen hoe deze maand verder ging!

Het politieke leven begint weer

September was de maand waar het politieke leven weer begon. Na het zomerreces waren wij weer uitgerust om met vol vertrouwen het politieke werk weer op te pakken. We begonnen de maand met het steunfractieoverleg in Waadhoeke bij SAM. De gemeentelijke samenwerking van GrienLinks, PvdA en D66. Er was een grote opkomst en dat stemde ons goed. We blikten nog even kort terug op het coalitieakkoord en bespraken de lokale onderwerpen die spelen in Waadhoeke. Zo kwam er bijvoorbeeld naar voren dat er een tekort is aan ambtenaren om het bouwen van woningen te bevorderen. Daarnaast spraken we over de rol die de provincie kan innemen met betrekking tot arbeidsmigranten. Kort werd er ook stilgestaan bij de problematiek rondom jeugdzorg die door de hele provincie speelt. En natuurlijk hadden we het samen met SAM over de ervaringen van samenwerken tussen verschillende partijen. De notulen van de vergadering zijn hier te lezen. We brengen voor het volgende steunfractieoverleg een bezoek aan D66 Smallingerland. Noteer donderdag 26 oktober alvast in de agenda!

Geen einde aan samenwerking

Aan al deze samenwerking kwam deze maand geen eind. De afgelopen tijd hebben we met oppositiepartijen van links naar rechts samen gezeten om de evenementensector een boost te geven. We kregen van verschillende kanten signalen dat de evenementensector tegen bureaucratische regelgeving aanloopt en dat het in alle gemeentes weer anders is. Deze geluiden hoorden we ook terug tijdens een overleg met TAF, Toerisme Alliantie Friesland die een onderzoek heeft gedaan. Samen schreven wij met deze partijen een motie om iets te doen aan de bureaucratische rompslomp en te hopen dat er meer feestjes in onze Provinsje worden georganiseerd. De motie haalde het met overweldigende meerderheid.

Een ziek Statenlid

Helaas was tijdens de Statenvergadering  van 27 september onze enige echte Statenlid wegens ziekte afwezig. Dus deden verschillende partijen namens ons de inbreng. Zo gaf Martijn Brands aan ons liberale geluid woorden eraan tijdens de behandeling van de feestmotie. En GrienLinks nam onze inbreng mee tijdens de Staalslakkenmotie die als strekking had om maatregelen te nemen zodat bodemvervuiling wordt voorkomen door Staalslakken, een bepaalde schadelijke ‘’bouwstof’’ voor mens en milieu. Wij vroegen ons af of dit al niet gebeurt.

De jaarlijkse traditie, Steatesilen

Het samenwerken kwam ook terug tijdens de jaarlijkse traditie Steatesilen. Er was zeker concurrentie tussen de verschillende boten maar in de boten zelf was samenwerken op en top het belangrijkste. Met als resultaat gelukkige winnaars waaronder ook onze beleidsmedewerker Sjirk Bruinsma! Het was een maand vol met sportiviteiten.

Jij bent van harte welkom in het Provinciehuis

De volgende maand, oktober staat in het teken van reizen naar Den Haag en Brussel. Stay tuned. Mocht je nog ideeën hebben of zou je graag een keer langs willen komen in het Provinciehuis, dan ben je van harte welkom! Laat het ons weten wat we voor jou kunnen doen.