Kijkje in de Staten: oktober

Oktober was de natste maand sinds tijden maar gelukkig zaten we deze maand vooral droog binnen. We zijn druk in gesprek geweest met collega’s uit het land bij het IPO congres en hebben een reis naar Brussel afgelegd. Zodat de regio meetelt in Europa.

Voorbereidingen werden getroffen voor de begrotingsbehandeling

Het was een rustige maand waarin er voorbereidingen werden getroffen voor de begrotingsbehandeling. Twee voorstellen liggen in het verschiet om te worden behandeld tijdens de begroting. Voor de motie circulaire bedrijventerreinen is er veel gesproken met ondernemers en ambtenaren. Zodat we echt samen kunnen werken aan het hergebruik van  grondstoffen. Dat is hard nodig. Om voor de planeet te zorgen en de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we met z’n allen zuiniger gaan leven voor de toekomstige generatie. Het goede nieuws, de ondernemers willen aan de slag! Nu de politiek nog. We gaan het zien tijdens de Statenvergadering van 8 november. Ook dienen we een motie in voor deze toekomstige generatie om betaalbaar te kunnen blijven studeren. Zodat de toekomstige generatie Friezen Fryslân vooruit kan helpen door middel van nieuwe technieken en innovaties. Wij zetten ons in voor de handigste handen en de slimste koppen.

Cultuursector maakt zich nog steeds zorgen over de toekomst

Ook kregen wij tijdens de commissievergadering en het gesprek met FrieslandPop te horen dat de cultuursector zich nog steeds zorgen maakt over de toekomst. Daarom hebben wij samen met de Groene Oppositie partijen verschillende amendementen over cultuur geschreven om structurele oplossingen aan te bieden. Cultuur verbindt ons, prikkelt onze fantasie en maakt het leven een stuk kleurijker. Het is tijd voor nieuwe energie voor de cultuursector. Het is zeker geen tijd voor bezuinigingen.

Steunfracties bij onze afdelingen

Deze maand gingen we ook op bezoek in Smallingerland met de steunfractie. We hadden het over de lokale onderwerpen in Smallingerland en we houden nauw contact met onze afdelingen. Iedere maand bezoeken we een andere lokale fractie om de provincie dichterbij te brengen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Bestuursafspraak Fries

Als mooie afsluiter werd deze maand een rondetafelgesprek georganiseerd in de Tweede Kamer waarbij het ging over de Bestuursafspraak Fries. Wij vinden dat het Rijk meer moet doen om onze tweede rijkstaal in levend te houden. Het was een drukbezocht rondetafelgesprek en de organisaties en Tweede Kamerleden waren buitengewoon betrokken. Ons Friese Tweede Kamerlid, Romke de Jong, sprak daar zijn laatste woorden. Dat deed hij natuurlijk in het Fries:

‘Genietsje fan it libben, fan de nacht en fan de dei. Genietsje fan elkoar en fan alles wat kin en mei. Libje en laitsje en wês frij. En meitsje der wat moais fan, eltse dei opnij.’