Kandidatenlijst D66 Fryslân

Leeuwarden, 24 oktober 2022

De kandidatenlijst van D66 Fryslân

 • Danny van der Weijde-Hoogstad – Lippenhuizen
 • Sjirk Eildert Bruinsma – Drachten
 • Madieke Wiegersma – Damwâld
 • Bea Bijlsma – Warten
 • Renske van der Tempel – Appelscha
 • Justin Flapper – Leeuwarden
 • Denise Abbas – Eastermar
 • Jaap Hoekman – Ee
 • Anne Bloembergen – Leeuwarden
 • Tammo Munting – Oosterwolde
 • Jeen Postma – Lemmer
 • Stefan Melein – Heerenveen
 • Tim Miedema – Leeuwarden
 • Frans Stas – Sloten
 • Michél Posthuma – Nijetrijne
 • Branka Stuve – Leeuwarden
 • Guido Schuuring – Vlieland
 • Jolet Dingen-De Vries – Nij Beets
 • Lars Padmos – Leeuwarden
 • Mirjam Bakker – Sneek
 • Marco Veenstra – Beetsterzwaag
 • Govert Geldof – Tzum
 • Saskia Heeringa – Ijlst
 • André Beeksma – Oosternijkerk
 • Jieskje Hollander – Heerenveen
 • Bert Zeeman – Kootstertille
 • Erna Jellesma – De Hoeve
 • Ignas Minnema – Makkinga
 • Ojanne Chang – Heerenveen
 • Roy Postma – Drachten
 • Albert Abma – Akkrum
 • Evert Bok – Grou
 • William Meister – Drachten
 • Shajan de Wagt – Bakkeveen
 • Jantine Klasema-Meister – Drachten
 • Marius van Beest – Leeuwarden
 • Janne Dam – Leeuwarden
 • Yarnick Pander – Drogeham
 • Isa Hamstra – Leeuwarden
 • Harry Berndsen – Burdaard
 • Mare de Vries – Bolsward
 • Ronald Westenberg – Wolvega
 • Richtje Allersma – Harlingen
 • Raquel Garcia Hermida – Gorredijk
 • Arjen Esser – Joure
 • Julie Bruijnincx – Leeuwarden
 • Bart van Wijk – Franeker
 • Althea Browne – Heerenveen
 • Magda Berndsen-Jansen – Burdaard
 • Hayo Apotheker – Grou

D66 presenteert kandidatenlijst

Met een mix van jonge mensen en ervaring probeert D66 Fryslân nieuwe kiezers aan te trekken. Vandaag presenteert de partij zijn lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Eerder werd ondernemer Danny van der Weijde uit Lippenhuizen al verkozen tot lijsttrekker, die op dit moment ook in de Staten zit. Begin november neemt van der Weijde ook het fractievoorzitterschap over.

Op de tweede plek staat Sjirk Bruinsma (23), de student uit Drachten studeert Internationale Veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bruinsma werkt als beleidsmedewerker voor de Statenfractie en is al een bekend gezicht in de Staten. Sinds 2015 is Bruinsma betrokken bij de partij, zowel in gemeente Smallingerland als bij de Jonge Democraten. De derde plek wordt ingevuld door Madieke Wiegersma. De Damwâldse is een de hoogste nieuwkomer op de lijst. Hoewel zij niet eerder op de lijst stond voor de partij is zij al geruime tijd betrokken bij de provinciale politiek. Wiegersma werkt bij Sociaal Domein Fryslân als Kwartiermaker, waar zij zich inzet voor de toekomst van gezinsbescherming binnen Fryslân.

Huidig fractievoorzitter Bea Bijlsma uit Warten keert terug op de vierde plek. In 2019 werd zij verkozen als Statenlid en na de verkiezing in de Tweede Kamer van Romke de Jong nam zij het fractievoorzitterschap van hem over. De Wartense wist met haar gedrevenheid en warme uitstraling de banden aan te halen met andere partijen in de Staten en een team te smeden dat klaar is om in een nieuw college mee te bouwen aan de toekomst van Fryslân. “Ik fyn it prachtich om de romte te jaan oan dizze talintfolle en jonge minsken en bliuw tagelyk graach belutsen by de Fryske mienskip”, aldus Bea Bijlsma. Op de vijfde plek staat Renske van der Tempel. Van der Tempel is sinds dit jaar docent bij NHL Stenden. Zij werkte jarenlang als (juridisch) adviseur bij de Provincie Fryslân. Ze heeft enkele jaren zowel binnen als buiten de provincie als raadsgriffier gewerkt. Na een periode als bestuursadviseur voor de gemeente Rotterdam, is van der Tempel teruggekeerd naar Fryslân voor haar twee passies: onderwijs en de politiek.

Trotse partijvoorzitter

Regiovoorzitter Raquel García Hermida-van der Walle is super trots op de tot stand gekomen lijst. “De kandidaten zijn zeer divers en komen uit de hele provincie. Veel van hen zetten zich al jaren in voor de mienskip en weten hoe beleid henzelf en de inwoners van Fryslân raakt. Ik heb er vertrouwen in dat zij zich niet alleen in zullen zetten voor de waarden en ambities van D66, maar ook zullen luisteren en samenwerken met andere partijen binnen onze provincie. Daarmee gaan ze werken aan het herstel van vertrouwen van inwoners in de politiek en de ambities van de toekomst.”

Een prachtig team

Ook lijsttrekker Danny van de Weijde is zeer tevreden over de kandidatenlijst. “De opgaven voor de toekomst zijn groot. We zullen alle Friezen nodig hebben om de strijd aan te gaan met klimaatverandering, de energietransitie te laten slagen en de leefbaarheid in de provincie te behouden. Met dit geweldige team gaan wij vol energie aan de slag, om samen met de Friezen te werken aan de toekomst van deze mooie provincie. Voor een Fryslân dat werkt aan herstel van vertrouwen en natuur, dat perspectief biedt aan alle Friese (agrarische) ondernemers en hen helpt verduurzamen. Waar jong en oud gezond is en zich verbonden voelt, met duurzame lokale energie van dorpsmolens en met goed openbaar vervoer dat aansluit op de Lelylijn. Waar de culturele sector en maatschappelijke organisaties niet over bezuinigingen lezen in de krant, maar waar zij worden gewaardeerd voor hun inzet voor de toekomst van Fryslân. Een provincie waar het goed leven, werken en ondernemen is en die bruist van leven in de dorpen en steden, van dorpshuizen tot op festivals”.