Kijkje in de Staten: juli

Alweer het laatste debat voor het zomerreces. Op de agenda stonden de Bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden en de Omgevingsverordening. Wij hadden verwacht dat het een rustige dag zou worden, maar niets is minder waar. Rond het middaguur kreeg de politie signalen dat er iemand met een bomvest op weg was naar het Provinsjehûs.

Bouwstenen voor het Deltaplan van het Noorden

Veel mensen in Nederland zijn nu op zoek naar een huis. Helaas kunnen zij geen huis vinden omdat er een tekort is aan woningen. We moeten de komende jaren daarom veel huizen bijbouwen. In Fryslân en het Noorden zouden deze huizen kunnen worden gebouwd. Wij hebben hier de ruimte. En we hebben nieuwe mensen nodig omdat er in het Noorden steeds minder mensen zijn die kunnen werken. Dat is niet goed voor de economie en leefbaarheid van Fryslân.

Om deze verschillende problemen op te lossen, komt er in de toekomst een Deltaplan. Fryslân heeft samen met de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en een aantal gemeenten bouwstenen voor het Deltaplan aangeleverd. Een van de bouwstenen is het bouwen van veel woningen. In ruil daarvoor moet er geïnvesteerd worden in nieuwe spoorlijnen. De belangrijkste bouwsteen voor Fryslân is de Lelylijn, de spoorlijn vanaf Amsterdam naar Groningen via Drachten en Heerenveen.

We staan de komende tijd voor grote uitdagingen. Grote uitdagingen oplossen is als een complexe puzzel leggen. En wil je die puzzel leggen, dan moet je beginnen met het eerste stukje. “Wat D66 betreft, is dat de Lelylijn. We zijn blij dat de meeste Friezen positief staan tegenover de Lelylijn. We begrijpen ook de bezwaren en de angsten. Maar angsten zijn er om te overwinnen en problemen vragen om oplossingen. Laten we denken in kansen en mogelijkheden die nieuwe inwoners met zich meebrengen”, zei Statenlid Danny van der Weijde.

Onderwerpen zoals wonen, werkgelegenheid en mobiliteit raken de toekomst van jongeren. Maar jongeren hebben vaak minder politiek invloed. En daarom is het extra belangrijk dat zij hierbij worden betrokken. Samen met onder andere de PvdA dienden we een motie in waarmee we jongeren voortaan extra bij dit soort onderwerpen gaan betrekken. De motie haalde het.

Melding bomvest

Rond 12.00 uur moesten alle medewerkers naar de Commissiezaal. Daar kregen we te horen dat er iemand met een bomvest onderweg was naar het Provinsjehûs. Dat was schrikken. Het gebied rondom het gebouw werd ontruimd en het gebouw ging dicht.

Als D66 Fryslân maken wij ons al langer zorgen over de invloed die bepaalde partijen uitoefenen op de onrust in de maatschappij. De melding van het explosief is een teken dat het debat steeds verder polariseert in de maatschappij.

Al weken zijn er (boeren)protesten rondom en in het provinciehuis. Helaas zijn we inmiddels wel wat gewend. Maar iedere week lijkt het protest agressievere vormen aan te nemen. Het idee dat iemand met een bomvest naar het provinciehuis wilde komen, is absurd. Maar waar en wanneer houdt het op?

Na de nodige voorzorgsmaatregelen konden we de vergadering voortzetten. Rond 14.00 uur gaf de politie aan dat er geen dreiging meer was. De Omgevingsverordening hebben we niet meer behandeld en komt na het zomerreces aan de orde.

Zomerreces

De fractie gaat nu op zomerreces. In de laatste week van augustus beginnen we weer en gaan we ons actief bezig houden met het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2023. Heb jij ideeën over hoe we Fryslân socialer, inclusiever en duurzamer kunnen maken? Stuur dan jouw idee naar [email protected] en we nemen contact met je op. Alvast een fijne vakantie!