Renske van der Tempel

Wat is je achtergrond?

Ik heb staats- en bestuursrecht gestudeerd in Groningen. Daarna heb ik gewerkt bij provincie Fryslân als jurist en bij gemeenten als griffier van gemeenteraden en adviseur van wethouders in Rotterdam. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij de Thorbecke Academie in Nu ik niet meer voor bestuurders en politici werk, vind ik het leuk om mijn steentje bij te dragen als D66-commissielid in Ooststellingwerf en mijn ervaring bij overheden in te zetten om dingen te bereiken voor inwoners van Fryslân en Ooststellingwerf.

Welke kansen zie jij voor de provincie Fryslân?

Fryslân is zo divers. Mijn woonplaats Appelscha, waar ik nu woon, omarmt me met haar mooie bossen. Daar mis ik alleen het Fries, daarvoor ga ik naar het mooie IJlst van mijn moeder.  

Waarom D66?

Ik vind het fijn dat er voortdurend nagedacht wordt over hoe het beter kan met oog voor de lange termijn. Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu, het gaat over de toekomst. De toekomst van onze aarde, maar ook de toekomst van onze kinderen en economie, van onze taal, van onze democratie. Daar is D66 mee bezig. Geen snelle simpele oplossingen, maar nadenken over hoe het echt verder moet. Dat echte gesprek, op basis van inhoud, kennis, ervaringen, dat kan ik met D66’ers voeren. Maar dat hoop ik ook met heel veel anderen te blijven voeren. De enige manier om elkaar niet uit het oog en uit het hart te verliezen. Want dat vind ik nog wel het állerbelangrijkste!

Wat is je lievelingsplek in de provincie?

Friezen weten van aanpakken, ook als het tegenzit en moeilijk is. Ik denk dat Fryslân bij uitstek de provincie is die de uitdagingen van deze tijd het hoofd kan bieden: ‘As it net kin sa as it moat, dan moat it mar sa as it kin!’.

Duurzame keuzes maken. Nu. Niet morgen, of nadat een andere overheidslaag iets heeft gezegd of gedaan. Nu.
Als Staten nog meer samenwerken om moeilijke gesprekken te kunnen voeren met inwoners, over ingewikkelde keuzes.

Wat ik doe in mijn vrije tijd? Hm, ik werk vier dagen en meestal worden dat er vijf, ik draag bij via D66, ik heb vier kids en een heel leuke man. Ik probeer twee keer in de week te zwemmen en af en toe te wandelen door het bos. Ik krijg mijn dagen wel gevuld!