Jacob Hoekman

Beeld: D66

Land en tuinbouwschool, verpleegkunde met diverse specialisaties en management. Diverse functies binnen de zorg en uiteindelijk met een 1e graad bevoegdheid aan de VU werkzaam als docent, hoofddocent en onderwijsontwikkelaar aan diverse hogescholen. Bestuurlijk ben ik actief geweest in diverse functies binnen mijn beroepsvereniging en de D66 afdeling Dongeradeel, D66 Noardeast-Fryslân en nu als voorzitter D66 Fryslân-Noard. Vaak sluit ik aan bij de steunfractie van de Statenfractie van D66 Fryslân.

De Lelylijn is een grote kans voor Fryslân. En dan niet alleen als economische route van en naar het westen, maar het biedt ook kansen voor nieuwe verbindingen binnen Fryslân en nieuwe verbindingen naar het oosten.

De kracht van Friesland zit vooral in de wil om samen iets te bereiken. Samenwerken aan de de hedendaagse problemen zoals stikstof, natuur en waterbeheer. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen door samen te werken de oplossingen voor de grote problemen kunnen vinden. Als een ieder zijn steentje bij draagt halen wij de gestelde doelen zonder meer. Wij hebben de kennis en kunde hier in Fryslân voorhanden.

Waar andere partijen vooral denken in bedreigingen en risico’s, denkt D66 in kansen en mogelijkheden. D66 durft keuzes te maken zodat Fryslân leefbaar blijft. Argumenten, voor of tegen, worden gewaardeerd en meegewogen. En wij zijn niet te beroerd om de verantwoordelijkheid te nemen.

Al meer dan veertig jaar woon ik met veel plezier in Noardeast-Fryslân. Geen moment er aan gedacht een andere plaats op te zoeken. De rust, ruimte de natuur. De wortels zitten inmiddels diep.

De relatie tussen de landbouw en de politiek. De kennis voor de aanpak van de huidige problematiek is juist hier in Friesland aanwezig. Weinig andere provincies hebben zoveel professionals die willen en kunnen werken aan oplossingen.

De provincie moet aantrekkelijk blijven voor de jeugd. We moeten daarom de kwaliteit van het openbaar vervoer gaan verbeteren en ervoor zorgen dat er genoeg cultuur en sport is in Fryslân.

Mijn werk is in zekere zin mijn hobby. Techniek in al haar verschijningsvormen. Evenals historische boeken.