Gelijke kansen op een sociale huurwoning voor alle jongeren! D66 Waalre wil lagere minimale inschrijfleeftijd

In de laatste raadsvergadering hebben wij gepleit voor het verlagen van de leeftijd waarop je je kan inschrijven bij woningcorporaties in de regio.
Jongeren die niet studeren, maar wel vroeg zelfstandig willen of móeten wonen, kunnen zich pas inschrijven voor een sociale huurwoning vanaf de dag dat ze 18 zijn. Terwijl jongeren die wél studeren zich al kunnen inschrijven vanaf 15 jaar.
Stel dat je om welke reden dan ook op je 16e al weet dat je snel het huis uit wilt – of dat dat echt moet om wat voor reden dan ook – dan kun je je pas als je 18 ben inschrijven als woningzoekende. Je moet dan eerst 2 jaar wachten en kunt daarna pas je inschrijftijd opbouwen. Die extra jaren moet je dus optellen bij de lange wachttijd die er al is voor sociale huurwoningen, waar een tekort aan is…
Wij willen dat minderjarigen die niet studeren zich ook op jongere leeftijd kunnen inschrijven. Dan hoeven ze niet meer veel langer te wachten op een woning dan anderen.
Afgelopen raadsvergadering dienden we samen met G&P een amendement in bij de woonnotitie, om dit voor elkaar te krijgen. Helaas stemde in Waalre de hele coalitie (CDA, VVD en AWB) tegen.
Gelukkig heeft wethouder Arno Uijlenhoet toegezegd om in gesprek te gaan met de wooncorporaties en betrokken gemeentes. Daar ging het ons namelijk om: dat de wethouder in gesprek gaat voor een lagere inschrijfleeftijd!
We hopen dat gemeenteraadsleden in de regio het met ons eens zijn en roepen ze daarom op ook te pleiten voor verlaging van de minimum inschrijfleeftijd. Want de kans op een positief resultaat, hang helaas niet alleen van Waalre af.
Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Cookie voorkeurenUw privacyInstagram