9. Mobiliteit

De weg is een plek waar je elkaar ontmoet. Een plek die veilig is voor alle gebruikers en dus niet voornamelijk is gericht op snelheid en doorstroming. We geven voorrang aan de fietser en wandelaars want fietsen en lopen is gezond en duurzaam. Wegen moeten hierop worden ingericht. Dat betekent dat de maximale snelheid voor auto’s omlaag kan naar 30 km/u in de dorpskernen. Herinrichting naar een 30 km/u weg betekent het toevoegen van obstakels (bij voorkeur met planten) en drempels.

Beeld: D66

Verkeer en vervoer

Wij willen goede fietsverbindingen tussen Wilnis en Mijdrecht. Verbindingen die ervoor zorgen dat Mijdrecht beter en veiliger bereikbaar wordt. Voldoende fietsenstallingen bij voorzieningen kunnen ten koste van parkeerplaatsen gaan. Voor aansluiting op het openbaar vervoer moet er vanuit Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht een snelle fietsverbinding komen naar station Breukelen.
 
Meer ruimte voor fietsers realiseren we met minder auto’s op de weg. Zowel geparkeerd als rijdend. De gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s. We zetten ons maximaal in om het OV in de gemeente te verbeteren, bijvoorbeeld een betere aansluiting naar Amsterdam, Utrecht en bus 120 langs het het sporthuis, bedrijventerrein en natuurlijk het station in Abcoude. We dringen daarbij aan op betere bereikbaarheid in de ochtend- en de avondspits, zodat inwoners effectiever met het OV naar hun werk en scholen kunnen.
 
Inwoners betrekken bij het inrichten van de weg draagt bij aan de beleving van veiligheid. De wegen worden dan beter ingericht en het gevoel van veiligheid stijgt. De N201 draagt niet bij aan verkeersveiligheid. Er gebeuren op deze weg gewoon veel te veel ongelukken. Wij willen niet dat deze weg verbreed wordt. Vrachtverkeer niet over de N201 maar moet via de A9 worden geleid. Minder doorgaand verkeer op de N201 leidt niet alleen tot meer veiligheid maar ook tot schonere lucht en minder geluidsoverlast.

De kernpunten van D66

  • Fietsers krijgen voorrang op de weg.
  • Een veilig fietspad tussen Wilnis en Mijdrecht.
  • Extra fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen en bushaltes.
  • Een grote fietsparkeerplaats op het Haitsmaplein in het centrum van Mijdrecht .
  • Oplaadpunten voor elektrische fietsen bij de Vinkeveense plassen.
  • Maximumsnelheid in de dorpen naar 30 km/u, met uitzondering van doorstroomwegen met een losliggend fietspad.
  • Gebruik van deelauto’s stimuleren, door actief te sturen op vraagbundeling binnen een wijk.
  • Samenwerken met de provincie voor goede OV-verbindingen.